อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เปิดประตูสู่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่เปลือก แต่คือการสัมผัสประสบการณ์ด้วยการลงมือทำจากการคาดการณ์ของโลกอนาคตที่รูปแบบวิถีชีวิตและความต้องการของผู้คนกำลังเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจสินค้าและบริการแบบอุตสาหกรรมกำลังลดความสำคัญลงและนำมาสู่การจับจ่ายใช้สอยที่เป็นแบบทำมือ เฉพาะเจาะจงกับบุคคลแต่ละคน หรือมีความ ‘คราฟท์ (craft)’ มากขึ้น


เช่นเดียวกันกับทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจ คนในยุคก่อนหน้าอาจมีความสุขกับการได้เดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวที่หรูหรา สงบเงียบ หรือมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ได้เล่น แต่คนในยุคถัดไปอาจกำลังต้องการการท่องเที่ยวที่ทำให้ได้ ‘เรียนรู้’ มากขึ้นกว่าการเข้าไปในพื้นที่แล้วถ่ายภาพสวยๆ


การออกแบบประสบการณ์การพักผ่อน

นิยามของการพักผ่อนกำลังเปลี่ยนไป ไม่ใช่การพักที่ 'นอนนิ่ง' หรือ 'สนุกสุดเหวี่ยง' แต่คือการ 'เรียนรู้' กระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบันเริ่มจากการเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่หลีกหนีการใช้ชีวิตพักผ่อนแบบกระแสหลัก แทนที่จะใช้เวลาไปกับแหล่งช้อปปิ้งหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คนบางส่วนกลับเลือกที่จะมีจุดหมายปลายทางคือพื้นที่ทางธรรมชาติ หมู่บ้านชุมชนพื้นเมืองเล็กๆ ที่หาชมยาก แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชหรือสัตว์ และสถานที่ทางธรรมชาติอื่นๆ ที่น้อยคนจะมีโอกาสได้สัมผัส


จาก ecotourism ปัจจุบันเริ่มก่อเกิดการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ชื่อว่า ‘agrotourism’ หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งพาผู้คนมาพักอยู่ใน ‘ฟาร์มสเตย์ (farm stay)’ และมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ทำไปพร้อมๆ กับเจ้าของบ้าน เช่น การทำสวน การเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ และการเลี้ยงสัตว์ อย่างภาพในโพสต์นี้เป็นฟาร์มเสตย์ที่ชื่อว่า Etosoto ในโปรตุเกส (https://etosoto.com/ ) เรียกตัวเองว่าเป็น eco-hotel ที่เพาะปลูกพืชแบบออร์แกนิกและมีกลไกสำคัญคือการทำงานร่วมกับนักออกแบบ นักออกแบบมีหน้าที่เข้ามาช่วยศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางความเป็นไปได้ใหม่ในการปรับปรุงการใช้สอยให้สะท้อนรากเดิมของพื้นที่ที่มีอยู่เดิม ในขณะเดียวกันก็แนะนำวิธีการพัฒนาให้สอดรับกับค่านิยมของคนสมัยใหม่ สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการออกแบบกิจกรรมและการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางกายภาพและชุมชนสังคมที่รายรอบ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.