อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

AI ต่อเพลงให้เบโธเฟน

เพลงบทสุดท้ายก่อนตายของเบโธเฟน ถูกแต่งต่อจนจบด้วยปัญญาประดิษฐ์วันนี้ 16 ธันวาคม นับเป็นวันเกิดของเบโธเฟน ซึ่งหากเขายังมีชีวิตอยู่ ปีนี้ก็จะมีอายุ 249 ปีแล้ว เพื่อเฉลิมฉลองความอัจฉริยะของเบโธเฟน หน่วยงานต่างๆ ในเยอรมนีจึงจัดงานรำลึกถึงเขา โดยหนึ่งในผลที่เกิดขึ้นคือการประกอบเพลงซิมโฟนีหมายเลข 10 ของเบโธเฟนต่อให้จบด้วยปัญญาประดิษฐ์


การออกแบบสิ่งที่ไม่มีอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์

ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน (Ludvic Van Beethoven) ศิลปินนักแต่งเพลงแนวคลาสสิกชาวเยอรมัน ก่อนเสียชีวิตได้ทิ้งเพลงบทสุดท้ายที่ยังแต่งไม่แล้วเสร็จเอาไว้ บทเพลงนั้นคือ ‘Symphony No.10’ ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีคนพยายามคาดเดาจุดจบของเพลงมาแล้วหลายครั้ง และเมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนามาถึงจุดที่พอเหมาะ จึงถึงคราวที่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อเพลงบทนี้ให้เบโธเฟนจนจบ


งานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Deutsche Telekom ( https://www.telekom.com ) ผ่านการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงและปัญญาประดิษฐ์หลายคน จนทำให้บทเพลงหมายเลข 10 ต้นฉบับของเบโธเฟนซึ่งมีความยาวเพียง 11-13 วินาทีถูกแต่งต่อจนจบได้โดยใช้การประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบันงานชิ้นนี้ยังถูกพัฒนาต่อโดยมีความยาวเกือบสองนาทีแล้ว และจะถูกพัฒนาขึ้นอีกเรื่อยๆ เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของเบโธเฟนในปีหน้าซึ่งจะครบรอบ 250 พอดี โดยเพลงที่แต่งเสร็จจะถูกนำมาบรรเลงสดครั้งแรก (world premiere) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ Telekom Forum ในเมือง Bonn ประเทศเยอรมนี


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.