อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ผ้าอนามัยไม่ได้มีไว้ให้เฉพาะผู้หญิง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพราะผู้หญิงไม่ใช่ ‘เพศเดียว’ ที่สามารถใส่ผ้าอนามัยแบรนด์ผ้าอนามัยภายใต้เครือสินค้าสุขภาพและของใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง Procter and Gamble สหรัฐอเมริกา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าอนามัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มีแค่ผู้หญิง พร้อมกันนั้นก็สื่อสารเรื่องราวของความเท่าเทียมทางเพศ โดยการไม่ตีตราสินค้าว่าจำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง


การออกแบบความเป็นกลางทางเพศ

เวลาที่เราพูดถึงผ้าอนามัย คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นสินค้าเฉพาะ ‘ผู้หญิง’ ภาพลักษณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผ้าอนามัยจึงถูกใส่ความอ่อนหวานและความบางเบาลงไป เช่นเดียวกันกับผ้าอนามัยในเครือ Procter and Gamble ( https://always.com/ ) ที่เคยมีลวดลายสัญลักษณ์ของผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ (สัญลักษณ์รูปเส้นวงกลมที่มีเครื่องหมายบวกชี้ลงด้านล่าง) แต่ด้วยการคำนึงถึงกลุ่ม ‘ผู้ชายข้ามเพศ’ (trans-male หรือ ผู้ชายที่เคยมีเพศสภาพเป็นผู้หญิง) จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของตัวเองใหม่ โดยนำสัญลักษณ์ผู้หญิงและภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นเรื่องความอ่อนหวานทิ้งไป


การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับการออกแบบกางเกงในสำหรับใช้ใส่ร่วมกับผ้าอนามัยของบริษัท Thinx ซึ่งพัฒนาเพื่อผู้ชายข้ามเพศโดยเฉพาะเมื่อสองปีที่แล้ว โดยขณะนั้นได้ Sawyer DeVuyst ผู้ชายข้ามเพศเป็นพรีเซนเตอร์หลัก (นายแบบในภาพ) ซึ่งขณะนั้นก็ได้มีการทำคลิปสั้น ( https://youtu.be/XRrJvHuCNQY ) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองและความอึดอัดในการใช้ชีวิตเป็นผู้ชายข้ามเพศในขณะที่สังคมไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ตัวตนของคนในกลุ่มนี้ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ภายใต้สินค้าและบริการที่ทำมาเพื่อเพศชายและหญิงเท่านั้น


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.