อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

งานศิลปะในเมืองกับการพัฒนาคน


งานศิลปะในเมือง ช่วยสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร?


เมื่อพูดถึงงานศิลปะ เรามักนึกถึงหอศิลป์และแกเลอรี่ แต่อันที่จริง งานศิลปะควรมีที่ทางอยู่ที่ไหน ควรอยู่ในพื้นที่เฉพาะ หรือควรพบเจอได้ทั่วไปในทุกๆ ที่


งานศิลปะในเมืองกับการพัฒนาคน

หลายคนอาจบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศ "กำลังพัฒนา" ซึ่งไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดวางงานศิลปะให้ผู้คนพบเห็นและศึกษาได้โดยทั่วไป เรายังมีปัญหาในสังคมอีกมากมายที่ต้องเร่งแก้ไขมากกว่า และงานศิลปะเป็นเพียงสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่ทำให้เกิดผลที่จับต้องได้
แต่จากงานวิจัยของ University of Pennsylvania ที่เข้ามาศึกษาอิทธิพลของงานศิลปะและวัฒนธรรมในเมือง (โดยใช้เมือง New York เป็นกรณีศึกษาตลอด 3 ปี) กลับพบว่างานศิลปะที่กระจายตัวกันอยู่ทั่วไปในเมืองไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่เมือง และทำให้เกิดการจ้างแรงงานชั้นสูงเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองที่ดีขึ้นในอีกหลายด้าน เช่น
* ลดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงต่อเด็กได้ 14%


* ลดอัตราการก่ออาชญากรรมได้ 18%


* เพิ่มจำนวนเยาวชนที่มีผลการเรียน "ดี" 18%


* ลดอัตราการเป็นโรคอ้วนของประชาชนได้ 5%
การศึกษาในครั้งนี้ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่มีงานศิลปะและวัฒนธรรม (neighborhood cultural ecology) กับสุขภาวะของผู้คน (community wellbeing) แม้ในพื้นที่เมืองจะมีการกระจายตัวของงานศิลปะที่ยังไม่ทั่วถึงก็ตาม แต่ก็พบว่าผู้คนจะกระจุกตัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากกว่าในพื้นที่ที่มีศิลปะ และอิทธิพลด้านบวกของงานศิลปะนี้สามารถส่งผลด้านบวกต่อผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งงานศิลปะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพวกเขาได้มากที่สุด
เห็นอย่างนี้เราคงพูดไม่ได้แล้วว่างานศิลปะเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย แต่งานศิลปะอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเมืองและชุมชน และจะพาให้เราก้าวข้ามการเป็นประเทศ "กำลังพัฒนา" ไปสู่การเป็นประเทศที่ "พัฒนาแล้ว" เสียที
SolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

#designforsocialimpacts


⚡ ติดต่อเรา : 061 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.com

🌎 เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.solidsprout.comงานวิจัยที่อ้างอิง Stern, M. J., & Seifert, S. C. (2017). The Social Wellbeing of New York City's Neighborhoods: The Contribution of Culture and the Arts.

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.