อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สร้อยปลดปล่อยการปรนนิบัติผิว

อนาคตของการดูแลสุขภาพที่สวมใส่ไว้ได้ตลอดเวลาคอนเซปท์การออกแบบของ Seymourpowell จากลอนดอน พัฒนาขึ้นเพื่อชวนมองความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพในอนาคตจะติดตัวไปได้ทุกที่ ช่วยควบคุมอุณหภูมิ และปลดปล่อยละอองสารสกัดหรือโมเลกุลที่เป็นประโยชน์ออกมาสู่ผิวหน้าและผิวกายได้ในเวลาที่เหมาะสม


การออกแบบเกราะป้องกันร่างกายจากมลภาวะ

สร้อยคอเส้นนี้เป็นคอนเซปท์ที่ออกแบบมาให้ช่วยดูแลปรนนิบัติผิวด้วยกลไกการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) โดย Seymourpowell ( https://www.seymourpowell.com ) ตั้งชื่อว่า Atmosphère สื่อสารถึงการทำงานซึ่งจะสร้างบรรยากาศเสมือนให้กับผู้สวมใส่ โดยจะช่วยตรวจจับสภาวะแวดล้อมรอบตัวแล้วประมวลผลเพื่อปลดปล่อยหรือเปลี่ยนแปลงสภาวะรอบๆ สิ่งประดิษฐ์ให้ช่วยลดอันตรายจากสารพิษและช่วยดูแลผิวด้วยสารเคมีที่เป็นประโยชน์


ทีมงานผู้ออกแบบมองว่าในอนาคตโลกของเราโดยเฉพาะในเมืองใหญ่จะต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคารจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันรักษาสุขภาพที่ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที โดยสร้อยคอเส้นนี้จะตรวจจับความผิดปกติรอบตัว เช่น อุณหภูมิความร้อน แสงแดด รังสี และสารเคมี แล้วปลดปล่อยละอองของสารที่เป็นประโยชน์ออกมาเพื่อช่วยปกป้องผิวและดูแลสุขภาพของผู้สวมใส่ได้ในทันที การออกแบบคอนเซปท์ลักษณะนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คนทั่วไปได้มองเห็นภาพของความเป็นไปได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริง และสัมผัสได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและกระตุ้นการพัฒนาด้านอื่นๆต่อเนื่องได้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.