อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แก้วเพิ่มรสสัมผัสกาแฟ

รสชาติของกาแฟดีสัมผัสได้ผ่านแก้วที่ดี เช่นเดียวกับการดื่มไวน์ทีมนักวิจัยและนักออกแบบจาก Avensi พัฒนาแก้วกาแฟจากข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปทรงของภาชนะที่จะส่งผ่านกลิ่นของกาแฟได้อย่างครบถ้วน และทำให้ผู้นิยมการดื่มด่ำกับกาแฟได้สัมผัสกับรสกาแฟที่อาจไม่เคยได้รับรู้ในการดื่มจากแก้วกาแฟทั่วไป


กาแฟเป็นวัฒนธรรมการดื่มในยุคนี้ที่ถูกพัฒนาให้มีความละเอียดและละเมียดละไมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการได้ดื่มกาแฟดีๆ สักถ้วยคงไม่ใช่แค่การทำให้รู้สึกตื่นตัวจากความง่วงนอน แต่เป็นการเรียนรู้ปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ผ่านการเคี่ยวกรำและใส่ใจในรายละเอียด


การออกแบบการรับรู้กลิ่นและรสชาติ

หากไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยชูใจในมื้อเย็น กาแฟก็คงเป็นเครื่องดื่มของจิตวิญญาณในเวลาเช้า และเมื่อเครื่องดื่มที่สำคัญอย่างไวน์ได้รับการดูแลด้วยภาชนะที่ถูกออกแบบมาอย่างดี แล้วทำไมเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสที่เปราะบางอย่างกาแฟจะไม่ได้รับการพัฒนาภาชนะที่คู่ควรบ้าง การทำงานของทีม Avensi จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการพัฒนาแก้วกาแฟที่มีความสามารถในการเก็บกักความร้อนได้ดีและยังช่วยให้ดึงเอากลิ่นของกาแฟออกมาได้อย่างครบถ้วน


แก้วกาแฟนี้มีพื้นที่ผิวที่มากพอที่จะทำให้กาแฟได้สัมผัสกับแก้วมากขึ้นเพื่อกระจายกลิ่นของกาแฟให้ทั่วแก้วผ่านการหมุนเขย่า (swirl) แบบการดื่มไวน์ ในขณะเดียวกันก็มีส่วนโค้งที่ช่วยกั้นการสัมผัสกับอากาศซึ่งไม่ให้โมเลกุลของกลิ่นกาแฟล่องลอยหายไปเสียก่อน นอกจากนี้ส่วนแก้วที่สัมผัสกับปากยังมีความบางมากเป็นพิเศษซึ่งจะทำให้กาแฟได้สัมผัสกับลิ้นแบบแผ่ซ่าน โดยหลังการศึกษานานถึง 12 เดือนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ Avensi จึงได้แก้วกาแฟออกมาถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ Vida, Alto และ Senti ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการดื่มกาแฟที่เข้าคู่กับกลิ่นและรสที่แตกต่างกัน 3 ชนิดซึ่งน่าจะปฏิวัติและยกระดับความหรูหราในการเข้าถึงรสชาติของกาแฟได้มากขึ้นไปอีกขั้น (https://www.indiegogo.com/projects/avensi-the-world-s-best-coffee-enhancing-glasses/ )


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.