อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กรุงเทพ เมืองสวรรค์ของการช็อปปิ้งและวิกฤตขาดพื้นที่สีเขียวติดอันดับโลก: Recreational Mountains

Project title: Recreational Mountains

Designed by: SolidSprout

* This project is featured on designboom. *

* This project is featured on Flipboard. *


ผลงานการออกแบบแนวคิดชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนหันมาสนใจปัญหาและร่วมกันค้นหาทางออกในการจัดสรรพื้นที่เมือง ที่ต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการใช้พื้นที่เพื่อผลทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (พื้นที่สีเขียว)


น่าตกใจไม่น้อยเมื่อมองดูการจัดสรรพื้นที่ของกรุงเทพ ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าจำนวนมากถึง 127 แห่ง ในขณะที่พื้นที่ใช้สอยเพื่อการพักผ่อนเชิงสุขภาพประเภทสวนสาธารณะมีเพียง 36 แห่งเท่านั้น ตัวเลขจำนวนห้างสรรพสินค้ามีจำนวนมากกว่าสวนสาธารณะถึงเกือบ 4 เท่า สิ่งนี้กำลังบอกอะไรเรา?


กรุงเทพ เป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุดติดอันดับโลก เมื่อเทียบกับเมืองหลวงของประเทศอื่น เช่น โซล ฮ่องกง นิวยอร์ก ปารีส โตเกียว และกวางโจว องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เมืองใหญ่ๆ ต้องมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 9 ตารางเมตร/คน แต่กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยเพียง 3.5 - 6.2 ตารางเมตร/คน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพจะทำได้โดยวิธีการใดบ้าง เมื่อเรากำลังเผชิญกับความแออัดของประชากร และผู้คนต่างต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราคงไม่อาจละทิ้งพื้นที่สีเขียวได้ เพราะจากงานวิจัยหลายชิ้นต่างชี้ไปในแนวทางเดียวกัน ว่าพื้นที่สีเขียวช่วยทำให้ผู้คนในเมืองมีสุขภาพจิตที่ดี ออกกำลังกายกันมากขึ้น และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและโรคที่เกิดจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ข้ออ้างที่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีพื้นที่จำกัดและไม่มีที่เหลือพอสำหรับการสร้างสวนสาธารณะนั้นอาจฟังไม่ขึ้น เพราะในขณะที่การเรียกร้องให้สร้างสวนสาธารณะนั้นแทบจะไม่ถูกรับฟัง เรากลับพบว่าการสร้างห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ๆ กลับทำได้อย่างรวดเร็ว และไร้แรงเสียดทานใดๆ จริงอยู่ที่สวนสาธารณะคงไม่อาจทดแทนฟังก์ชั่นของห้างสรรพสินค้า แต่ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรพื้นที่สำหรับสิ่งปลูกสร้างทั้งสองชนิดนี้ก็ทำให้เราพอจะมองเห็นได้ว่า กรุงเทพกำลังจะมุ่งหน้าไปในแนวทางใด และอะไรคือแรงขับเคลื่อนในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของกรุงเทพในขณะนี้SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้


Tel: 061 491 8292

Line: @solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.