อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ต้นไม้เทียมฟอกอากาศเมือง

ต้นไม้เทียมที่สามารถทำงานเทียบเท่าต้นไม้จริงถึง 368 ต้นลองนึกถึงภาพของพื้นที่ที่เรานั่งหรือยืนอยู่ตอนนี้ ในช่วงเวลาก่อนการเกิดเมืองของมนุษย์จะเขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยต้นไม้มากขนาดไหน หันกลับมามองตอนนี้เมื่อกวาดสายตามองออกไปเราแทบไม่เห็นต้นไม้ใหญ่ กลับมีแต่ตึกและพื้นที่โล่งกว้างที่ถูกถางเอาต้นไม้ออกและปูด้วยคอนกรีต


การเจริญของเมืองทำให้พื้นที่เขียวชอุ่มเดิมของโลกถูกใช้ไปเพื่อการอยู่อาศัยและการปลูกสร้างอาคารเพื่อการใช้สอยของมนุษย์ แต่สมดุลเดิมของโลกที่เคยมีอยู่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเมื่อต้นไม้มีจำนวนลดลง นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ รวมไปถึงการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ที่น่าเป็นห่วง


การออกแบบสิ่งทดแทนธรรมชาติ

ครั้นจะให้มนุษย์เราหันมาทำลายตึกสูงทิ้งไปให้หมดแล้วหันกลับเดินหน้าเข้าสู่ป่าก็อาจเป็นไปไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ BiomiTech (http://biomitech.com/en/) บริษัทสัญชาติเม็กซิโกซึ่งพัฒนาสิ่งทดแทนต้นไม้ในลักษณะของเครื่องจักรที่ผสานการทำงานของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในธรรมชาติอย่างสาหร่ายเข้ากับกลไกการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในครั้งนี้นับว่าเป็นความพยายามที่ส่อเค้าให้เห็นผลสำเร็จและปูทางไปสู่การนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก


อุปกรณ์นี้มีชื่อว่า ‘BioUrban’ มีหน้าตาเลียนแบบต้นไม้ด้วยความสูงประมาณ 4 เมตรและบรรจุกลไกการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไว้ด้านใน สามารถดูดซับก๊าซพิษในอากาศอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ PM10 และ PM2.5 และปล่อยก๊าซออกซิเจนที่เป็นประโยชน์กลับคืนออกมา โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนาต้นไม้เทียมลักษณะนี้มาแล้วหลายเวอร์ชั่นจนได้ BioUrban 2.0 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากอากาศปีละมากกว่า 13 ล้านลูกบาศก์เมตร และปล่อยก๊าซออกซิเจนได้เทียบเท่าต้นไม้จริงถึง 368 ต้น ภายในราคาที่รัฐบาลส่วนใหญ่น่าจะพอรับไหวคือ 50,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) โดยต้นไม้เทียมนี้ได้หยั่งรากลงแล้วเป็นแห่งแรกในเมืองเพวบลา (Puebla) ประเทศเม็กซิโก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.