อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ฟอนต์กระตุ้นบริจาคเลือด

ถึงจะกลัวเลือดหรือไม่ชอบบริจาคเลือด แต่ก็มีส่วนร่วมในแคมเปญการบริจาคเลือดได้ด้วยการใช้ 'ฟอนต์' นี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับบริจาคเลือดของอเมริกากำลังประสบปัญหาเดียวกันกับสภากาชาดไทย ซึ่งพบว่าอัตราการบริจาคเลือดของประชาชนกำลังลดต่ำลงเรื่อยๆ สวนทางกับความต้องการใช้เลือดซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะลดลง


การออกแบบฟอนต์ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง American Red Cross กับ Adobe โดยใช้สัญลักษณ์หยดเลือดในการสื่อสารความต้องการเลือดเพื่อช่วยชีวิตคนเมื่อประสบอุบัติเหตุ


การออกแบบเชิงสัญลักษณ์

การพัฒนาฟอนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการรณรงค์ที่มีชื่อว่า 'Missing Type campaign' เป็นการพยายามสื่อสารให้คนที่มีเลือดกรุ๊ป A O และ B ได้รับทราบถึงความขาดแคลนของเลือดกรุ๊ปดังกล่าวในคลังเลือด


การทำงานของฟอนต์นี้เรียบง่ายมาก โดยเมื่อเปลี่ยนมาใช้ฟอนต์นี้ ตัวอักษร A, O, B จะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์หยดเลือด 1 หยด เพื่อให้ผู้คนได้รู้สึกถึงความยากลำบากเมื่อ A, O, B หมดโอกาสที่จะปรากฎตัวบนหน้ากระดาษ และเนื่องจาก Adobe ต้องการสื่อสารข้อความดังกล่าวนี้ออกไปในวงกว้าง ขณะนี้จึงเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์นี้มาใช้งานได้ฟรี โดยตั้งชื่อฟอนต์ว่า 'Surce Sns Missing Types'


ดาวน์โหลดฟอนต์ที่นี่ https://github.com/adobe-fonts/surce-sns-missing-types


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.