อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ผลิตรองเท้าจากเลือด

สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์อย่างเลือดมักถูกปล่อยให้กลายเป็นสิ่งปฏิกูล แต่ไม่ใช่สำหรับรองเท้าเชิงทดลองคู่นี้นักออกแบบชื่อ Shahar Livne จับมือกับผู้ผลิตรองเท้า Nat-2 พัฒนาวัสดุทดแทนหนังแท้ด้วยการใช้เลือด กระดูก และไขมันเหลือทิ้งจากโรงงานฆ่าสัตว์ โดยมีผลิตภัณฑ์เชิงทดลองชนิดแรกคือรองเท้าแบบลำลองที่ยังคงมีร่องรอยของเลือดและเนื้ออยู่บนผิวสัมผัส


รองเท้านี้มีชื่อว่า 'Blood Sneakers' เป็นผลมาจากการวิจัยที่ไม่เพียงแต่นำสิ่งเหลือทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์มาทดลองผลิตเป็นหนังเท่านั้น แต่ยังนำมาเข้าสู่กระบวนการให้สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer) และนำมายืดเป็นเส้นใยสำหรับการถักทอได้ด้วย


การออกแบบบนความขยะแขยง

การพัฒนาเครื่องหนังและสิ่งทอจากโรงงานฆ่าสัตว์ครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะใช้วัสดุที่ 'น่าขยะแขยง' นำมาผลิตเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นสิ่งของที่ 'น่าสัมผัส' กระตุ้นให้เกิดความตระหนักใน 'ความไม่รู้' ของผู้บริโภคที่ถูกตัดขาดออกจากกระบวนการผลิตอาหารของตนเอง จนทำให้ 'รัก' อาหารที่อยู่บนจาน แต่กลับไม่รู้จักและรังเกียจวัตถุดิบของอาหาร


การพัฒนารองเท้าคู่นี้นอกจากจะทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัสดุที่ถูกนำมาใช้ แต่หากสามารถนำมาผลิตเข้าสู่ตลาดได้จริงจะส่งผลให้สามารถลดการทำร้ายสัตว์เพื่อการผลิตหนังแท้ได้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังทำให้การใช้ประโยชน์จากสัตว์ในโรงงานผลิตอาหารสามารถสร้างคุณค่ามากขึ้นโดยไร้ของเหลือทิ้งอย่างแท้จริง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.