อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ไม่มีน้ำ

ทางออกที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ 'ของเหลว' ในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในต้นปีนี้คือการ 'ไม่ใส่น้ำ'ถ้าลองกวาดสายตาดูในห้องครัวหรือในห้องน้ำ เราคงได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเหลวเรียงรายอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นแชมพู สบู่ น้ำยาล้างจาน และน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ อีกหลายอย่าง ในแต่ละปีมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำนวนนับไม่ถ้วน สิ่งที่ตามมาคือขยะพลาสติก ขวด และการใช้พลังงานในการขนส่ง

หลายบริษัทพยายามช่วยกันลดขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยการใช้ 'ถุงเติม' ซึ่งช่วยลดการเกิดขยะได้มาก แต่วิธีนี้ก็ยังห่างไกลจากการทำให้จำนวนขยะและการใช้พลังงานเป็นศูนย์


การออกแบบที่รักษ์โลกได้มากขึ้นอีก

ตัวอย่างแบรนด์สินค้าในภาพอย่าง Blueland เป็นกลุ่มแรกๆ ที่เปลี่ยนวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเหลวแบบล้มกระดาน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากข้อค้นพบที่ว่า "ผลิตภัณฑ์ของเหลวทุกชนิดมีส่วนประกอบหลักคือ 'น้ำ' และทุกวันนี้เรากำลังซื้อขายขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำ เป็นน้ำที่ทุกบ้านมีอยู่แล้ว แค่เปิดก๊อกเท่านั้น ไม่ควรต้องจ่ายเงินซื้อ"


การออกแบบครั้งนี้จึงเริ่มด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดโดยเลือกที่จะกำจัดน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้คือสามารถลดขนาดและน้ำหนักในการขนส่ง จากขนาดขวดปกติลดลงเหลือขนาดเล็กเท่าเหรียญห้าบาท เมื่อขนส่งถึงที่หมายแล้ว ลูกค้าก็เพียงนำก้อนผลิตภัณฑ์หย่อนลงในขวดหรือภาชนะอะไรก็ได้ เติมน้ำลงไป แล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ปกติกลับคืนมาทันที


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.