อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ที่มาของสีแดงบนไวรัส Covid-19

สีสันต่างๆ ของไวรัสไม่ได้มาโดยบังเอิญในช่วงแรกๆ ที่คนยังไม่ตระหนักเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ทีมงานนักออกแบบภาพวาดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ก็ทำงานกันขะมักเขม้น เพื่อออกแบบภาพลักษณ์ของไวรัสชนิดนี้ และช่วยกันระดมความคิดว่า Covid-19 ที่แท้จริงควรออกมาเป็นอย่างไร


ารออกแบบความตระหนักในอันตราย

ก่อนที่ภาพนี้จะกลายเป็นหน้าตาของไวรัส Covid-19 ที่ถูกใช้ไปทั่วโลก ทีมนักออกแบบภาพวาด (illustrator) ชวนกันศึกษาโครงสร้างของโปรตีนจากชุดข้อมูลที่มีในระบบ เพื่อจำลองภาพเสมือนจริงของโมเลกุลต่างๆ บนตัวไวรัส รวมทั้งสารพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้งานวิจัยจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างภาพสามมิติ แต่สิ่งที่ขาดไปคือสีสันบนตัวไวรัส


ภาพไวรัสที่ชัดเจนที่สุดได้มาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีสี ทีมงานของ CDC จึงตัดสินใจใส่สีลงไปเพื่อเพิ่มความรู้สึก ‘อันตราย’ และ ‘ซีเรียส’ โดยเลือกใช้สีแดงสดบนจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ Covid-19 นั่นคือบริเวณหนามของไวรัส (โปรตีน S) เพื่อให้ภาพของไวรัสสามารถสื่อสารถึงความอันตรายมากขึ้น ทีมงานยังลดสีพื้นผิวของไวรัสให้เป็นสีเทาเพื่อผลักให้สีแดงของหนามนั้นเด่นชัดขึ้น ทำนองเดียวกันกับโปรตีนอีก 2 ชนิด (โปรตีน E และ M) ซึ่งถูกเลือกใช้สีเหลืองและสีส้มเพื่อให้ไม่แย่งความเด่นของหนามสีแดงไป ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ภาพเดียวกันนี้เป็นข้อมูลเพื่อแยกแยะโปรตีนทั้งสองชนิดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ


นี่คืองานของนักออกแบบกราฟฟิกซึ่งคนจำนวนมากอาจเคยมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมในระดับใหญ่ๆ แต่ในครั้งนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าด้วยฝีมือของนักออกแบบกราฟฟิกนั่นเองที่กำลังช่วยดูแลสุขภาพของคนทุกคนบนโลกนี้อยู่


อ่านบทสัมภาษณ์จาก CNN https://edition.cnn.com/2020/04/17/us/coronavirus-cdc-design-trnd/index.html


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.