อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ย้ายพิพิธภัณฑ์มาอยู่ในมือ

แหล่งเรียนรู้ถูกย้ายจากการเป็นสถานที่ที่จับต้องได้มาอยู่ในมือด้วยการใช้สื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้จากทุกที่ในยุคถัดไปที่ผู้คนเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้จากการเข้าชมสถานที่ที่จับต้องได้ทางกายภาพมาสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้สำคัญของคนในเมืองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญในยุคที่เปลี่ยนไปด้วย


การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ครั้งนี้จัดทำโดยหน่วยงานด้านการออกแบบ C&G Partners ในผลงานที่ชื่อว่า 'People Not Property' โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านแรงงานทาสและการกดขี่มนุษย์ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช้มุมมองของทาสชาวแอฟริกันอเมริกันในช่วงศตวรรษที่ 18


การรออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การออกแบบในครั้งนี้มีใจกลางอยู่ที่การสื่อสารเรื่องราวโดยให้ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ (interactive documentary) โดยให้ผู้คนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์ของตัวเอง สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ People Not Property คือการใช้ 'คน' เป็นตัวประสานเรื่องราวต่างๆ และบอกเล่าเรื่องราวในระดับหน่วยย่อยที่สุดคือระดับบุคคล


การเลือกใช้โทนสี 'มืด' ในสื่อช่วยหนุนให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่หม่นหมองของเหตุการณ์ในอดีต และยังช่วยให้การรับชมสื่อวิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ออกแบบก็มีความระมัดระวังที่จะไม่ยัดเยียด 'ความดราม่า' ให้ผู้ชมมากเกินไป อย่างเช่นการตัดทอนเสียงเพลงที่ปลุกเร้าอารมณ์ออกจากวิดีโอ และการบอกเล่าข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ถือเป็นความพยายามที่จะให้สื่อทางประวัติศาสตร์มีความ 'เป็นกลาง' ให้ได้มากที่สุด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.