อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อาคารสีเขียว ใหญ่สุดในยุโรป

ดูดซับมลพิษของเมืองและปล่อยอากาศบริสุทธิ์ ดูแลทั้งกายและใจอาคาร Citicape House ในลอนดอน สหราชอาณาจักร ถูกออกแบบให้มีชั้นดาดฟ้าและผนังที่ประกอบด้วยต้นไม้ท้องถิ่นนานาพรรณ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอากาศในพื้นที่ เป็นอาคารที่มีพื้นผิวสีเขียวที่มีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เมืองที่มีการจราจรคับคั่ง


การออกแบบคุณภาพอากาศเฉพาะจุด

การสร้างอาคารแห่งนี้เป็นผลงานของ Sheppard Robson ( https://www.sheppardrobson.com ) โดยตั้งใจให้สามารถช่วยดูและสภาพอากาศในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับต้นพืชได้กว่า 400,000 ต้น และคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถดูดซับคาร์บอนได้ปีละอย่างน้อย 8 ตัน พร้อมทั้งปลดปล่อยออกซิเจนให้กับคนในเมืองได้อีกปีละ 6 ตัน


อาคารแห่งนี้ถูกออกแบบให้มาแทนที่อาคารเดิมที่หัวมุมถนน Holborn Viaduct ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ Farringdon และ Moorgate ในเมืองลอนดอน การสร้างพื้นผิวของอาคารให้เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีชีวิตลักษณะนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยจัดการกับปัญหาฝุ่นและและช่วยดูดซับเสียงรบกวน รวมทั้งช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้อย่างเห็นผล และการได้มองออกไปแล้วเห็นพื้นที่สีเขียวอยู่รอบตัวก็ยังช่วยให้ผู้ที่สัญจรไปมาและคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาคารได้พักสายตาและฟื้นฟูความรู้สึกจากความเครียดในการทำงาน ข้อดีมากขนาดนี้แม้ต้องแลกมาด้วยการลงทุนทางโครงสร้างอาคารเพิ่มเติม ก็คุ้มค่าแล้วกับสิ่งที่จะได้คืนมาทั้งกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.