อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อาคารหน้าผาจำลองโปร่งแสง

หน้าผาจำลองที่สูงที่สุดในโลก และยังโปร่งแสงเพื่อการลดใช้พลังงานประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นอกจากจะผสานการผลิตไฟฟ้าเข้ากับการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองด้วยการดูแลกิจกรรมการออกกำลังกายให้สามารถทำได้ในพื้นที่รูปแบบต่างๆ กัน และตัวอย่างนี้ก็เป็นการนำพื้นที่ใช้สอยของเมืองในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามาอยู่ในจุดเดียวกัน


การออกแบบกลไกเชื่อมโยงคุณภาพชีวิต

หลังกลุ่ม Bjarke Ingels ออกแบบและสร้างอาคาร Copenhill ซึ่งเป็นอาคารผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะให้เมือง Copenhagen เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่ม Walltopia (https://www.walltopia.com/) ก็ออกแบบหน้าผาจำลองให้ไต่ขึ้นจากชั้นล่างของอาคารจนไปสุดที่ยอดชั้นบนของอาคารได้ ด้วยความสูงถึง 85 เมตร ทำให้เกิดพื้นที่การออกกำลังกายในแนวตั้งสำหรับคนในเมืองเพิ่มขึ้น


หน้าผาจำลองนี้มีขนาดความกว้าง 10 เมตร และมีความสูงรวม 85 เมตร โดยแบ่งออกเป็นชั้นๆ ตามระดับความยากในการไต่ที่จะมากขึ้นทุกๆ 20 เมตร พื้นผิวทั้งหมดกว่า 1,200 ตารางเมตรนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กสเตนเลส ไฟเบอร์กลาส และเพล็กซีกลาส (plexiglass) ซึ่งมีความทนทานและโปร่งแสง ทั้งนี้ก็เพื่อให้อาคารผลิตพลังงานและห้องต่างๆ ที่อยู่ภายในอาคารนี้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงแดดภายนอกได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และเปลี่ยนให้ระบบการผลิตพลังงานของเมืองเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.