อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ตู้คั้นน้ำส้มทำแก้วสดจากเปลือก

เทคโนโลยีตู้น้ำส้มคั้นในที่สาธารณะที่ไม่ได้คั้นสดแค่น้ำส้ม แต่ยังทำ ‘แก้วสด’ จากเปลือกส้มด้วยในทันทีเครื่องขายน้ำส้มคั้นสดตู้นี้ยังอยู่ในช่วงการทดลอง พัฒนาโดย Carlo Ratti Associati (CRA) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของวัตถุดิบในการผลิตทุกอย่างในการขายน้ำส้มคั้น ไม่เว้นแม้แต่เปลือกส้มซึ่งถูกนำมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างประจวบเหมาะพอดีในปัจจุบัน


หากเทียบกับน้ำผลไม้ทุกประเภท ‘น้ำส้ม’ คงเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆ นั่นก็เพราะความเปรี้ยวหวานกำลังดี แถมยังให้ความสดชื่นที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมที่ปลุกให้ประสาทสัมผัสตื่นตัวในขณะเดียวกันก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างสบายๆ การออกแบบเครื่องจ่ายน้ำส้มคั้นสดในที่สาธารณะให้ดึงดูดใจและก่อมลภาวะให้โลกน้อยที่สุดจึงเริ่มต้นขึ้น


การออกแบบระบบการผลิตแบบหมุนเวียน

กระบวนการผลิตที่ถูกจับตามองในด้านความยั่งยืนในปัจจุบันคือการผลิตแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ซึ่งไม่ปล่อยให้สิ่งที่ผลิตต้องหลุดรอดให้ถูกทิ้งเป็นขยะ แต่จะนำสิ่งของทุกชิ้นเท่าที่เป็นไปได้มาหมุนเวียนหรือผ่านกระบวนการในการนำมาใช้ใหม่ เป็นวงจรที่วนกลับมาเป็นลูปแบบปิด (closed loop) เพื่อลดการการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ และป้องกันการเกิดขยะที่จะกลายเป็นปัญหาในการกำจัดต่อไป


งานทดลองของ CRA (https://carloratti.com/) นี้มีชื่อว่า ‘Circular Juice Bar’ เป็นเครื่องจำหน่ายน้ำส้มคั้นสดที่ดึงดูดสายตาด้วยหลังคาที่ทำมาจากผลส้มที่ปลูกในสวนออร์แกนิคปลอดสารเคมี (organic orange) ซึ่งจะค่อยๆ ถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องคั้นสดที่อยู่ด้านล่าง หลังการคั้นน้ำส้มเปลือกของส้มที่เหลือจะถูกปล่อยลงสู่ส่วนเก็บซึ่งจะนำไปอบแห้ง บดเป็นผง และผสมกับ polylactic acid (PLA) เพื่อเข้าสู่เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) และผลิตออกมาเป็นแก้วไบโอพลาสติกแบบสด (bioplastic) สำหรับใส่น้ำส้มต่อในทันที ผู้ออกแบบยังได้เปรยว่าก้าวต่อไปของเครื่องนี้อาจสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นในการผลิตเสื้อผ้าจากเปลือกส้มเข้าไปด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.