อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

รถเมล์เบา รักษ์โลกมากกว่า

ใช้พลังงานน้อยลง 2 เท่า และยังชาร์จไฟได้ไวใน 6 นาทีหลังจากพัฒนากันอยู่หลายปี ก็พร้อมที่จะปล่อยรถเมล์สาธารณะนี้ให้ได้ใช้งานจริงแล้วในประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) และไม่ใช่แค่น้ำหนักเบาลง แต่ความเบานี้มาจากการใช้ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นว้สดุหลัก แถมติดตั้งระบบการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้รถเมล์นี้มีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือศูนย์


การออกแบบสมดุลของคนและโลก

รถเมล์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วอีกหลายคันและพร้อมจะใช้งานจริงในประเทศลิทัวเนียในปีนี้ สิ่งดีๆ ในรถเมล์รุ่นนี้เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักของรถเมล์ให้เหลือน้อยที่สุด นำมาสู่การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่แปรรูปมาจากขวดน้ำที่ถูกใช้แล้ว จนทำให้รถเมล์รุ่นนี้เบากว่ารถเมล์ทั่วไปถึงครึ่งหนึ่ง และนั่นก็ทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานเหลือเท่ากับครึ่งหนึ่งของรถเมล์ทั่วไปด้วยเช่นกัน


การพัฒนานี้นำโดยทีมวิศวกรของ Vejo Projektai ( https://www.dancerbus.com ) ซึ่งนอกจากจะทำให้รถเมล์นี้ได้รับสถานะการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (carbon neutral) พวกเขายังทำให้รถเมล์นี้ไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จนานเกินไป โดยรถเมล์จะรับพลังงานจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวด้วยเวลาเพียง 6 นาทีก็พร้อมจะเดินทางต่อได้ทันที นอกจากยังไม่มีกระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังให้เกะกะ แต่กลับใช้ระบบการส่งภาพด้วยกล้องรอบคันที่มาพร้อมกับระบบอินฟราเรด (infrared) ซึ่งช่วยให้คนขับมองเห็นได้แม้ในตอนกลางคืน ไม่เพียงเท่านั้น ทีมงานยังเพิ่มหน้าจอติดไว้ที่ท้ายรถเมล์สำหรับให้รถที่ตามมาด้านหลังได้ดูว่าข้างหน้ารถเมล์นี้กำลังเกิดอะไรขึ้น เพื่อช่วยให้รถที่ตามมาข้างหลังสามารถระมัดระวังตัวได้ทันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุข้างหน้า


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.