อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สื่อดิจิทัลออนไลน์และงานดิจิทัลกราฟฟิกตามสั่งและยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม: Yin-Yang

การสร้างสื่อออนไลน์และงานดิจิทัลกราฟฟิกสามารถช่วยดูแลโลกและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมได้ ด้วยกระบวนการทำงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม


Project title: Yin-Yang & eight dragon carps

Designed by: SolidSproutปกติเวลาเราพูดถึงงานดีไซน์ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม เรามักจะนึกถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่จับต้องได้ แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันตัวเลขมาตรฐานสำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ คือ '80/20' ซึ่งหมายถึงการโฆษณาด้วยสื่อดิจิทัลออนไลน์ 80% ในขณะที่โฆษณาด้วยสื่อสิ่งพิมพ์เพียง 20%


กิจกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบนโลกดิจิทัลกำลังสร้างภาระให้กับโลกมากกว่าที่เราคิด ยกตัวอย่างเช่น การส่งอีเมล 1 ครั้ง ต้องใช้พลังงานและการผลิตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 0.3 - 4 กรัม (เทียบเท่ากับการขับรถระยะทาง 1 กิโลเมตร) การจะมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงจึงไม่อาจละทิ้งการคำนึงถึงรอยเท้า (footprints) ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมออนไลน์ด้วย


ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก เราก็พร้อมทำให้ได้เสมอ เพราะการช่วยกันลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมเป็นเรื่องของทุกคน

งานออกแบบกราฟฟิกชิ้นนี้เริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้าซึ่งอยากได้ภาพที่ดูมีชีวิตสำหรับเสริมโชคลาภด้านการค้าขายให้แก่ธุรกิจ แต่เนื่องจากภาพสำเร็จรูปที่มีอยู่ในท้องตลาดยังตอบโจทย์ด้านองค์ประกอบได้ไม่ครบถ้วน การออกแบบลวดลายขึ้นใหม่จึงกลายเป็นทางเลือกที่ถูกนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งทีมงานของเราก็ทุ่มเทใส่ใจในรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้า และปรับแก้ชิ้นงานให้จนเป็นที่พอใจ


ที่มากไปกว่านั้นคือการทำให้ชิ้นงานสามารถส่งต่อสิ่งที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ฟ้าดินดลบันดาล เพราะกระบวนการทำงานของเราใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโลกในทุกๆ ขั้นตอนภายใต้หลักการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design principles) ไม่เว้นแม้แต่การให้บริการทางดิจิทัล (digital services) การผลิตชิ้นงานดิจิทัลของเราจึงรบกวนการใช้ทรัพยากรของโลกน้อยกว่ากระบวนการทั่วไป และเนื่องจากทีมงานทุกคนของเราต่างใส่ใจในการดูแลสังคมและโลก การพัฒนางานร่วมกับเราจึงเป็นการช่วยสนับสนุนให้ความตั้งใจที่ดีนี้ได้ส่งต่อผลไปสู่ด้านอื่นๆ ด้วย

SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้


Tel: 061 491 8292

Line: @solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.