อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Henry Dreyfuss การออกแบบจากข้อมูลเพื่อการมองไป 'ข้างหน้า'

“จะมองไปข้างหน้า ก็ต้องรู้จักหันไปดูข้างหลัง ดูสิว่าในอดีตคนเรามีความฝันที่กลายเป็นความจริงได้แล้วมากขนาดไหน เราทั้งหลายอย่าทิ้งความหวัง เพราะด้วยประสิทธิภาพของการวิจัยในทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็มีภาพฝันที่ชัดเจนได้ไม่ต่างจากลีโอนาร์โด (ดา วินชี)”[“To look ahead one must learn to look back. Discovering in the past how many dreams of the ancients have come true, we can be hopeful that the scientific prophets of today, with their spotless, efficient laboratories, will be able to dream as accurately as did Leonardo.”]


ส่วนหนึ่งจากข้อความของ Henry Dreyfuss ในหนังสือ ‘การออกแบบเพื่อมนุษย์’ (Designing for People) เขากลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังถูกใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น นาฬิกาปลุก เก้าอี้เลคเชอร์ พัดลม และเครื่องดูดฝุ่น แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่า 50 ปี


Henry Dreyfuss มีอายุอยู่ในช่วงปี 1904-1972 โดยใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา งานออกแบบของ Dreyfuss ไม่เพียงแต่มีเอกลักษณ์ แต่ยังทำให้คนทั่วไปใช้งานได้ปลอดภัยและกลมกลืนเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย นั่นก็เพราะเขาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีวิธีการออกแบบที่เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลที่ละเอียดจำนวนมาก


แนวคิดและวิธีการของ Dreyfuss ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันคือการออกแบบที่คำนึงถึงสรีระและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (จนกลายเป็นศาสตร์ด้าน Ergonomics ในปัจจุบัน) และด้วยการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์อย่างหนักมากกว่า 60,000 ข้อมูล ทำให้ผลงานการรวบรวมข้อมูลของเขากลายเป็นคัมภีร์สำคัญของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปนิก และวิศวกร ภายใต้ชื่อชุดข้อมูลที่เป็นที่รู้จักในนาม ‘Humanscale’


Dreyfuss เชื่อว่าการออกแบบที่ดีไม่สามารถเริ่มต้นจากการเฝ้าฝันถึงเปลือกผิวที่สวยงาม ในทางกลับกัน เขาเก็บเรื่องความงามไว้เป็นโจทย์ที่ต้องคิดทีหลังสุด และให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรก ด้วยแนวคิดที่ว่า ข้อมูลจะนำมาซึ่งการออกแบบฟังก์ชั่นที่ดี และเมื่อฟังก์ชั่นได้ถูกตอบสนองแล้วจึงจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่สวยงามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมองในประเด็นนี้ วิธีคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะไม่ต่างจากการจัดการกับปัญหาประเภทอื่นเท่าใดนัก เพราะต่างก็ต้องอาศัยข้อมูล ‘ข้างหลัง - backup’ เพื่อที่จะได้มองไปได้ถูกทิศทาง ว่าทิศไหนคือ ‘ข้างหน้า’ ที่ถูกต้องกันแน่


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.