อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ภาพลวงตาแห่งปี 2019

ภาพจริงคือความลวง สิ่งลวงคือความจริง


การประกวดออกแบบ ‘ภาพลวงตา’ ระดับโลกในปีนี้ประกาศผลรางวัลผู้ชนะด้วยภาพลวงตาที่ทำให้สับสนว่ากำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด เข้าไปดูภาพเคลื่อนไหวได้จากลิงก์ท้ายโพสต์นี้


การออกแบบการลวงผ่านการรับรู้

แม้ในบ้านเมืองปัจจุบันอาจเต็มไปด้วยการหลอกลวง ซึ่งแนบเนียนบ้าง ไม่แนบเนียนบ้าง แต่ก็ยังดันทุรังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้คนส่วนใหญ่ ด้วยเชื่อว่า ‘ภาพ’ และ ‘สื่อ’ ที่สร้างออกมานั้นจะกล่อมเกลาและปิดบังซ่อนเร้นการรับรู้ที่แท้จริงของคนจำนวนมากได้ แม้การรับรู้ความเท็จอาจสร้างความสบายใจให้แก่ผู้รับรู้ในเบื้องต้น แต่ผลของความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเพราะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้


การประกวดออกแบบภาพลวงตาถูกจัดขึ้นโดยกลุ่ม ‘Best Illusion of The Year’ ติดต่อกันตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ( http://illusionoftheyear.com ) โดยแต่ละปีจะมีการคัดเลือกภาพลวงตาที่หลอกการรับรู้ของมนุษย์ได้ดีที่สุด ผ่านการคัดกรองจากผู้คนทั่วโลกและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยในปีนี้ภาพที่ถูกคัดเลือกคือภาพเคลื่อนไหวที่ชื่อว่า ‘Dual Axis Illusion’ ( https://youtu.be/HC0GGkNZPgs ) ประดิษฐ์โดย Frank Force ซึ่งเมื่อขยับแล้วจะทำให้สับสนว่าภาพนี้กำลังหมุนไปในทิศทางใดกันแน่ สะท้อนพื้นฐานของการหลอกลวงซึ่งมักทำให้เราเชื่อในสิ่งหนึ่ง ขณะที่ในความเป็นจริงอาจเป็นอีกแบบหนึ่ง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.