อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

โรงแรมศูนย์ทดลองดาวอังคาร

ลองใช้ชีวิตในศูนย์ทดลองศึกษาการอยู่อาศัยบนดาวอังคารInterstellar Lab ศูนย์วิจัยการใช้ชีวิตนอกโลกเตรียมตัวก่อสร้างศูนย์ทดลองการใช้ชีวิตในสภาวะแบบดาวอังคาร ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาพักอาศัยและเรียนรู้การทดลองได้ไปพร้อมๆ กัน


การออกแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

การใช้ชีวิตบนดาวอังคารเป็นหนึ่งในความท้าทายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ในอนาคต แต่ก่อนที่เราจะย้านถิ่นฐานไปอยู่นอกโลกได้จริงๆ การศึกษาความเป็นไปได้บนสถานที่จำลองบนโลกกำลังทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่นักวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงรูปแบบที่อยู่อาศัยและระบบการดำรงชีวิตให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างสมดุล


หนึ่งในศูนย์ทดลองที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คือ EBIOS (Experimental BIOregenerative Station) ของ Interstellar Lab ( https://www.interstellarlab.earth ) ซึ่งจะสร้างขึ้นในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จะเริ่มก่อสร้างในปี 2021 โดยตามแผนจะประกอบด้วยห้องทดลองและที่อยู่อาศัยที่พรั่งพร้อมด้วยระบบหมุนเวียนทรัพยากรน้ำและพลังงาน การจัดการของเสีย และระบบผลิตอาหารที่สามารถดูแลคนได้ 100 คน มุ่งเพื่อใช้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งรกรากบนดาวอังคารและฝึกฝนนักบินอวกาศ โดยศูนย์จะใช้พื้นที่นี้สำหรับการทำงานวิจัยสลับกับเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาอยู่อาศัยพร้อมกับเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์นอกโลก ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นตัวอย่างของการจำลองการอยู่อาศัยในอวกาศ แต่ยังจะเป็นพื้นที่เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้ระบบปิดซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนโลกด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.