อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ใช้หุ่นยนต์แทนโลมาจริง

เลี่ยงทรมานสัตว์ และให้มนุษย์ได้เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์เมื่อผนวกกับความล้ำสมัยในการจำลองการเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) จึงสร้างแรงขับเคลื่อนที่อาจปลดปล่อยสัตว์ที่เคยถูกใช้เพื่อความบันเทิงของมนุษย์ให้ได้กลับไปอยู่ในพื้นที่ตามธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และเข้าใกล้สัตว์ชนิดต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น


การออกแบบสิ่งเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้

การสร้างสรรค์ครั้งนี้นอกจากจะได้รับรางวัล Innovator for Animals Award จาก PETA นี่ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราจะเรียนรู้ชีวิตของสัตว์โลกในอนาคต กลุ่มนักสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก Edge Innovations (https://www.edgefx.com) ก่อนหน้านี้เคยใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองในการสร้างหุ่นจำลองสัตว์เพื่อใช้ในภาพยนตร์มามากมาย แต่เมื่อถึงจุดที่เทคโนโลยีก้าวเข้าใกล้กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้น จึงถึงเวลาแล้วที่หุ่นยนต์สัตว์จะมาช่วยให้การเรียนรู้ของมนุษย์ล้ำหน้าไปอีกขั้นในพื้นที่สาธารณะ


การใช้หุ่นยนต์สัตว์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการเลียนแบบรูปลักษณ์ภายนอกได้อย่างแนบเนียนเท่านั้น แต่ยังจำลองการเคลื่อนไหวและการตอบสนองของสัตว์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตัวอย่างหุ่นยนต์โลมาที่เห็นในภาพนี้เป็นต้นแบบล่าสุดที่มีความเสมือนจริงมากและได้ถูกทดลองใช้ให้มนุษย์ว่ายน้ำไปพร้อมกับโลมาในสระว่ายน้ำทั่วไป เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่เด็กและผู้สูงอายุได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะสามารถปล่อยให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยหายห่วง หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากพฤติกรรมก้าวร้าวของสัตว์ตามธรรมชาติได้ และในขณะเดียวกันก็ตัดวงจรการทารุณกรรมสัตว์ไปได้อย่างสิ้นเชิง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.