อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ช่วยคุณแม่ปั๊มนมได้คล่องตัว

ช่วยคุณแม่มือใหม่ให้ใช้ชีวิตได้อิสระ และดูแลลูกได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นงานออกแบบเครื่องปั๊มน้ำนมที่ใส่ใจต่อความต้องการของคุณแม่ ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ในระยะให้นมลูก 200 คน ทำให้ได้เครื่องปั๊มน้ำนมที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคุณแม่ และทำให้การใช้ชีวิตการเป็นแม่และด้านอื่นๆ ผสานเป็นเนื้อเดียวกันได้มากขึ้นกว่าเดิม


การออกแบบอิสรภาพของคุณแม่

คุณแม่มือใหม่ในปัจจุบันจำนวนมากต้องทำงานไปด้วย ในขณะที่ก็ต้องพยายามประคับประคองการเลี้ยงดูลูกน้อยให้ดีที่สุด การปั๊มน้ำนมเก็บไว้ในช่วงเวลาที่รู้สึกคัดเต้านม นอกจากจะทำให้คุณแม่รู้สึกสบายตัว ยังช่วยให้สามารถจัดการกับน้ำนมเพื่อนำมาให้ลูกได้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ปัญหาที่คุณแม่จำนวนมาพบคือการความไม่สะดวกในการใช้งานของเครื่องปั๊มที่แยกเวลาการปั๊มน้ำนมกับเวลาอื่นๆ ในชีวิตประจำวันออกจากกัน


การออกแบบครั้งนี้นำโดยบริษัทเครื่องปั๊มน้ำนม Elvie (https://youtu.be/Z_rXtqzIWfE) โดยเครื่องปั๊มที่ได้สามารถนำมาสวมใส่อย่างเนียนๆ อยู่ภายใต้เสื้อผ้าได้โดยตรงอย่างที่คนทั่วไปอาจไม่ทันสังเกต ด้วยรูปทรงที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับโครงสร้างของผู้หญิงและไม่มีสายระโยงระยางให้เกะกะ ทำให้คุณแม่สามารถสวมใส่เครื่องปั๊มนี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อปั๊มนมในทุกเวลาและทุกที่ที่ต้องการ โดยเครื่องนี้จะทำงานอย่างเงียบเชียบ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับน้ำนมให้ทราบผ่านทางแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน การออกแบบลักษณะนี้เป็นการนำผู้ใช้งานมาเป็นศูนย์กลางของการออกแบบ และทำให้ผลงานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้จริงได้ดีเยี่ยม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.