อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า

เครื่องบินรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ไฟฟ้าผู้ให้บริการเดินทางด้วยเครื่องบิน Harbour Air ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน MagniX ผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ เพื่อให้การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การออกแบบ การเดินทางเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์

การพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยการทำงานด้วยแรงขับเคลื่อนที่สมรรถนะสูงและรักษาระดับพลังงานให้คงที่ได้ในระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง พลังงานของเครื่องบินในปัจจุบันจึงมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งทำให้การเดินทางด้วยเครื่องบินส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่นในสัดส่วนระยะทางที่เท่ากัน โดยหากเทียบกับรถยนต์ ซึ่งหากเดินทางแบบส่วนตัวจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 171 กรัมต่อการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร (ปริมาณนี้มากจนสร้างมลภาวะให้โลกมากพออยู่แล้ว) แต่สำหรับเครื่องบินจะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 254 กรัมต่อการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร และตัวเลขนี้คิดจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยโดยเฉลี่ยต่อจำนวนผู้โดยสาร 1 คนเท่านั้น หากนับการเดินทางต่อเที่ยวของผู้โดยสารทั้งลำก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงทีเดียว


เครื่องบิน ePlane ของ Harbour Air และ MagniX ( https://www.magnix.aero ) ครั้งนี้ถือเป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าลำแรกของโลก โดยการทดลองบินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถทำให้หลายคนสบายใจ เพราะ ePlane สามารถบินได้อย่างปลอดภัยข้ามแม่น้ำเฟรเซอร์ (Fraser) ในแคนาดา จุดประกายการเปลี่ยนผ่านของการผลิตเครื่องบินเข้าสู่ยุคการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ แม้ครั้งนี้จะเป็นทดลองในเครื่องบินขนาดเล็กที่ขนส่งผู้โดยสารได้เพียง 6 คน แต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการขับเคลื่อนเครื่องบินด้วยไฟฟ้านั้นเป็นไปได้ และเป็นตัวอย่างที่จะถูกใช้ในการศึกษาการพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าต่อไป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.