อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ลองสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีอยู่จริง

แก้ปัญหาขยะจากแฟชั่น ด้วยเสื้อผ้าที่ไม่มีอยู่จริงทีมนักออกแบบสามมิติร่วมมือกับนักออกแบบแฟชั่นสร้างเสื้อผ้าเสมือนเพื่อลดปัญหาขยะจากกระบวนการทางแฟชั่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ซึ่งผู้คนอาจหันไปสวมใส่ ‘เสื้อผ้าเสมือน’ แทนเสื้อผ้าจริงที่จับต้องได้


การออกแบบวิถีชีวิตดิจิทัล

หากถามว่ามีเสื้อผ้าตัวใดไหมที่เคยซื้อมาแล้วไม่เคยใส่เลย หรือใส่ไปแค่ครั้งเดียวแล้ววางกองไว้โดยไม่ได้สนใจอีก คงมีคนจำนวนมากจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เพราะแฟชั่นเป็นกระบวนการที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการเสื้อผ้าของคนจำนวนมากคือการได้ครอบครองแต่กลับไม่ใช่การสวมใส่จริงๆ ด้วยปัญหาที่เกิดจากการบริโภคลักษณะนี้ทำให้เกิดระบบการผลิตเสื้อผ้ารูปแบบใหม่จากทีมงาน The Fabricant ซึ่งมีจุดยืนคือการเป็นผู้ผลิตที่ไม่สร้างเสื้อผ้าจริง แต่จะจำหน่ายเฉพาะเสื้อผ้าเสมือนแก่ผู้ซื้อเท่านั้น


ในปัจจุบันเสื้อผ้าเสมือนกำลังช่วยให้ผู้คนได้มองเห็นลักษณะการจัดวางเสื้อผ้าลงบนตัวเองได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริง แต่ The Fabricant ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะเล็งเห็นว่าเสื้อผ้าดิจิทัลมีคุณสมบัติที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพของเสื้อผ้าจริงที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ลวดลาย เทคนิคการตัดเย็บ และวัสดุที่ไม่เคยมีอยู่จริง นอกจากนี้เสื้อผ้าเสมือนก็อาจกำลังกลายเป็นไอเท็มสำคัญของการใช้ชีวิตในโลกอนาคต เมื่อผู้คนเริ่มทำงานอยู่ที่บ้านกันมากขึ้น และการพบปะสังสรรค์ก็ทำได้แบบทางไกล เสื้อผ้าจริงจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป และแฟชั่นจะผันตัวไปเป็นรูปแบบดิจิทัลแบบ 100% โดยขณะนี้ได้เปิดให้คนทั่วไปสามารถทดลองซื้อเสื้อผ้าเสมือนมาลองสวมใส่ได้ฟรีจากเว็บไซต์ https://www.thefabricant.com/products โดยจะมีการปล่อยแบบเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ได้ทดลองสวมเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ เดือนละ 1 ชุด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.