อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เปิดโปงภาพที่ถูกแต่งจนปลอม

เหนื่อยมั้ยกับการเจอคนที่หน้าตาในรูปเป็นคนละคนกับตัวจริง ในอนาคตเราอาจมีตัวช่วยที่จะเปิดโปงสิ่งเหล่านี้จนหมดเปลือกทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) กำลังถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด เราอาจคาดหวังว่า AI เหล่านั้นจะมาช่วยทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเร่งให้การเติบโตของสังคมดำเนินไปอย่างรวดเร็วและรอบด้านมากขึ้น


ในความเป็นจริงสิ่งที่เราคาดหวังเหล่านั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วบางส่วน แต่ก็มี AI อีกหลายรูปแบบที่ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้คนเรา 'หลอกลวง' กันได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงเสียงพูด สร้างวิดีโอปลอมๆ หรือที่พบได้บ่อยไม่แพ้กันคือการแต่งภาพถ่าย จนบางครั้งแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม


การออกแบบเทคโนโลยีที่เปิดโปงเทคโนโลยีกันเอง

Adobe ได้พัฒนาวิธีการที่จะช่วยตรวจสอบ 'ความเท็จ' ที่อยู่ในสื่อ โดยเป็นความร่วมมือกับ UC Berkeley และ DARPA จนสามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย ชี้เป้าตำแหน่งที่ถูกดัดแปลง และแม้กระทั่งสามารถย้อนกระบวนการปรับแต่งภาพเหล่านั้นให้กลับไปเป็นภาพแบบต้นฉบับ


ปัจจุบันโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบภาพดังกล่าวยังไม่เปิดให้คนทั่วไปได้ใช้งาน แต่ก็คาดว่าหากพัฒนาต่อไปในอนาคตนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่ต้องการทราบ 'ความจริง' ในภาพ ยังส่งผลดีต่อกระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยทำให้ตำรวจสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้นในการทำงานค้นหาคนร้ายและระบุสันฐานของคนร้ายได้ดีกว่าเดิม


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.