อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

คู่มือออกแบบตกแต่งร้านค้า

วันนี้เราขอแนะนำคู่มือที่จะบอกเล่าวิธีการจัดร้านค้าให้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคในยุคนี้และยุคถัดไป'หน้าร้าน' เป็นสิ่งแรกที่ผู้คนจะได้รู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ในหลายครั้งในฐานะผู้ขายเราอาจทำการตลาดออนไลน์เป็นหลัก แต่เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจมาถึงที่หน้าร้านแล้ว วิธีการรับมือและการทำให้เกิดความประทับใจจะทำได้อย่างไร


การจัดร้านให้สอดคล้องกับวิธีคิดของคนในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จ และการออกแบบประสบการณ์ของผู้บริโภค (user experience design) ก็เข้ามามีบทบาท ไม่ใช่เพียงแต่ในพื้นที่ออนไลน์เท่านั้น แต่รวมถึงพื้นที่ที่ผู้คนจะมาพบเจอกับแบรนด์แบบ 'ตัวเป็นๆ' ด้วย


การออกแบบสำหรับหน้าร้านในศตวรรษนี้และในอนาคต

บริษัทด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภค FutureBrand UXUS ศึกษาประสบการณ์ของผู้บริโภคและปรากฎการณ์ต่างๆ แล้วจึงได้ออกมาเป็นรายงานความเป็นไปได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะมีต่อร้านค้าในอนาคต


รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า 'Retail & Everyday Wonder: The Future Needs Magic.' ซึ่งจะทำให้เห็นว่าในปัจจุบันมีวิกฤตการณ์ใดบ้างที่กำลังเกิดขึ้นกับร้านค้าปลีก และยังมีคำแนะนำหลายอย่างสำหรับการออกแบบร้านค้า แถมด้วยวิธีการและตัวอย่างในการผสานพื้นที่ออนไลน์เข้ากับพื้นที่หน้าร้าน เพื่อให้สิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารสามารถพุ่งตรงไปถึงสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังมองหา


อ่านหรือดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ https://www.futurebranduxus.com/uploads/FutureBrand_UXUS_RetailandEverydayWonder_May2019.pdf


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.