อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

การออกแบบเชิงก่อกำเนิดของ NASA

จะออกแบบให้ได้ทางออก อาจต้องละทิ้งวิธีการเสียก่อนองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) ใช้หลักการในการออกแบบที่ละทิ้งวิธีการแก้ปัญหาที่คุ้นเคยทั้งหมด แล้วมุ่งมาที่ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา เป็นการเปิดโอกาสที่จะเข้าถึงทางแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน วิธีการเรียกว่า ‘Generative Design’


การออกแบบโดยมุ่งเป้าหมาย

การทำงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Autodesk กับ NASA เพื่อสร้างงานออกแบบในโครงการ GAMMA ( https://www.autodesk.com/campaigns/generative-design/lander ) ใช้วิธีการ Generative Design ในการคิดค้นยานที่ขับเคลื่อนในอวกาศ จนได้ยานอวกาศที่มีน้ำหนักเบากว่ายานอวกาศทั่วไปถึง 35% การออกแบบลักษณะนี้ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน จนกระทั่งทีมงานได้เปลี่ยนกระบวนการออกแบบเสียใหม่


Generative Design (การออกแบบเชิงก่อกำเนิด) เป็นวิธีการออกแบบที่กลับทิศทางกับวิธีคิดของคนทั่วไป เพราะปกติเมื่อจะออกแบบอะไรสักอย่าง คนส่วนใหญ่มักติดอยู่กับวิธีแก้ปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือมักจะมีตัวแปรในเรื่องความเป็นไปได้ในการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องจนความคิดใหม่ถูกปิดกั้น แต่การออกแบบเชิงก่อกำเนิดเลือกวางวิธีการและข้อจำกัดไว้ด้านข้างก่อน แล้วหันมาใส่ใจกับผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ที่ต้องการ โดยส่วนใหญ่จะมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นตัวช่วยด้วย เพราะสมองของมนุษย์มีข้อเสียเปรียบคือเรื่องความกังวลในข้อจำกัดและการยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคย การใช้ AI จึงช่วยให้การเข้าถึงทางออกของปัญหาทำได้ง่ายและไวมากขึ้น


การทำงานครั้งนี้ของ NASA ใช้การออกแบบเชิงก่อกำเนิดมี AI เป็นผู้คำนวณและช่วยออกแบบโครงสร้างของยานอวกาศมากกว่า 300 แบบในระยะเวลา 100 วัน จนได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นยานอวกาศที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างในด้านโครงสร้างการประกอบยาน (ภาพในโพสต์) โดย AI ได้ทำให้ทีมงานมองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างยานด้วยวิธีที่ไม่ต้องใช้วัสดุปริมาณมาก แต่กลับแข็งแรงจนสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าน้ำหนักของตัวเองถึง 10 เท่า ต่างจากยานอวกาศรุ่นอื่นๆ ซึ่งรับน้ำหนักได้เพียง 5 เท่าของน้ำหนักตัวเอง การออกแบบเชิงก่อกำเนิดแม้จะเป็นเรื่องใหม่ แต่ด้วยการพัฒนา AI ให้มีความสามารถมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจช่วยให้งานสร้างสรรค์ของผู้ผลิตและนักออกแบบในอนาคตได้พบกับความเป็นไปได้ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.