อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กันยุงแบบไม่ใช้ยาด้วยกราฟีน

กลัวยุงแต่ก็ไม่อยากใช้สารเคมี ทางออกอาจเป็นการป้องกันทางกายภาพ


งานวิจัยจาก Brown University พบความเป็นไปได้ที่จะใช้กราฟีนในการพัฒนาเป็นสารป้องกันยุงซึ่งอาจปลอดภัยกว่าการใช้ยากันยุงทั่วไปเพราะเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยาทางเคมี


การฟีน (graphene) เป็นโครงสร้างของคาร์บอนที่เกิดจากการจัดเรียงตัวกันของอะตอมในลักษณะ 6 เหลี่ยมที่เชื่อมต่อกันไปเป็นแผ่นบางที่มีความหนาเพียง 1 อะตอม ในขณะที่กราฟีนมีความสามารถในการนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีมาก อีกรูปแบบหนึ่งที่ปรับปรุงแล้วของกราฟีนคือกราฟีนออกไซด์ (graphene oxide) ซึ่งมีอะตอมของธาตุชนิดอื่นคือออกซิเจนและไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบด้วยแต่โครงสร้างโดยรวมก็ยังคงเป็นแผ่นบางที่มีความแข็งแรง และสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย เช่น เป็นแผ่นฟิล์ม แผ่นเยื่อ เป็นวัสดุคล้ายกระดาษ และวัสดุเคลือบผิว


การออกแบบการหลีกหนีผลข้างเคียงจากเคมี

สารกันยุงในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารเคมีที่ ‘เป็นพิษ’ แบบอ่อนๆ โดยสารสำคัญที่นิยมใช้คือ diethyltoluamide (DEET) ซึ่งแม้จะมีรายงานผลเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ผลการศึกษาก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นผลมาจาก DEET โดยตรง อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีในการป้องกันยุงก็ยังคงถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยและหากจะใช้กับเด็กก็ไม่แนะนำให้ใช้ในความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะเด็กทารกซึ่งไม่แนะนำให้ใช้อย่างเด็ดขาด จึงเป็นที่มาของการศึกษาของ Robert Hurt และทีมนักวิจัย (https://www.pnas.org/content/early/2019/08/20/1906612116) ซึ่งพยายามค้นหาวิธีการอื่นๆ ที่จะลดการใช้ DEET ในการไล่ยุง


การศึกษานี้ทดลองใช้กราฟีนออกไซด์เคลือบบางๆ บนผิวของอาสาสมัครและพบว่าการใช้กราฟีนออกไซด์สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดได้ โดยกลไกการป้องกันด้วยวิธีนี้นอกจากจะทำให้ยุงไม่สามารถแทง ‘ปาก’ เข้ามาดูดเลือดของอาสาสมัครได้แล้ว ผู้ที่ถูกเคลือบด้วยกราฟีนออกไซด์ยังมีลักษณะ ‘ล่องหน’ หรืออยู่นอกเหนือการรับรู้ของยุง โดยแทบไม่มียุงตัวใดเข้ามาเกาะอาสาสมัครเลย การศึกษาขั้นต้นนี้เป็นการป้องกันยุงด้วยวิธีการทางกายภาพ (physical) แทนที่การใช้กลไกทางเคมี (chemical) อย่างไรก็ตามการใช้กราฟีนออกไซด์ในครั้งนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะต้องศึกษาและพัฒนาให้สารประกอบของกราฟีนมีความคงตัวและทนต่อเหงื่อ การเคลื่อนไหว และการเสียดสี เพื่อให้ประสิทธิภาพการป้องกันยุงนั้นคงทนอยู่ต่อไปได้นาน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.