อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แผ่นกันกระแทกที่ไม่ใช่พลาสติก

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กระดาษเข้ามาช่วยป้องกันการเกิดขยะพลาสติกการคิดค้นที่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ขยะพลาสติกให้ไม่เลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ จัดการกับเส้นทางเดินของอุปกรณ์ด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้


การออกแบบจุดจบของวัสดุ

การพัฒนาครั้งนี้เป็นของ EcoEnclose (https://www.ecoenclose.com) ซึ่งมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการบรรจุหีบห่อและขนส่งสิ่งของทั้งระบบ หลังวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของวัสดุชนิดต่างๆ แล้วมาจบลงที่การใช้กระดาษ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านของการย่อยสลายตัวเองได้ ไม่มีส่วนผสมที่เป็นน้ำมันปิโตรเลียม และสามารถนำมารีไซเคิลได้


หนึ่งในอุปกรณ์ที่มักถูกใช้ประกอบในการขนส่งคือแผ่นกันกระแทก (bubble wrap) ซึ่งในอดีตจะใช้เป็นแผ่นพลาสติกที่มีกระเปาะอากาศเพื่อลดแรงกดทับ แต่ด้วยความบางของพลาสติกทให้ำอุปกรณ์ประเภทนี้เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายได้ยาก และเมื่อหลุดรอดออกไปก็กลายเป็นขยะที่ทับถมในโลกต่อไม่รู้จบ ตัวอย่างของการตัดวงจรขยะพลาสติกในกรณีนี้คือการคิดค้น ‘GreenWrap’ ซึ่งเป็นกระดาษกันกระแทกที่ถูกออกแบบโครงสร้างมาให้ใช้งานได้ง่าย จัดเก็บได้ในพื้นที่จำกัด และช่วยลดขยะพลาสติก ที่สำคัญคือเมื่อห่อแล้วภาพลักษณ์ของสินค้าก็แตกต่างจากการใช้แผ่นกันกระแทกแบบพลาสติกอย่างสิ้นเชิง กระดาษกันกระแทกนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้การออกแบบในการพัฒนาโครงสร้างใหม่ของการใช้วัสดุ เพิ่มคุณค่าให้ตัวสินค้า และสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้ผลิตได้อย่างน่าสนใจ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.