อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

โถส้วมตรวจสุขภาพหัวใจ

ยกศูนย์ตรวจสุขภาพหัวใจมาไว้ที่บ้าน ด้วยกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วทุกวันโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดมีความถี่ในการเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย โดยในปี 2016 มีการประมาณตัวเลขของอัตราผู้เสียชีวิตที่เป็นโรคหัวใจคือ 10% ต่อปี และโอกาสในการเป็นโรคนี้ก็สูงขึ้นด้วยสำหรับคนที่อายุมากกว่า 65 ปี ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่ในอนาคตประเทศไทยจะมีสัดส่วนคนสูงอายุมากขึ้น โรคหัวใจและหลอดเลือดจึงกลายเป็นประเด็นทางสุขภาพที่ต้องใส่ใจ


ในสหรัฐอเมริการมีการคาดการณ์ตัวเลขผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปีว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในอีก 40 ปีข้างหน้า และในจำนวนนี้มากกว่า 80% อาจประสบกับความผิดปกติของหัวใจหรือหลอดเลือดในทางใดทางหนึ่ง จากประเด็นปัญหานี้จึงนำมาสู่วิธีการที่จะช่วยดูแลและลดภาระของรัฐและทำให้คนทั่วไปสามารถจัดการกับสุขภาพหัวใจของตนเองได้อย่างสะดวกและทันท่วงที


การออกแบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน

Nicholas Conn และ David Borkholder นักวิจัยจาก Rochester Institute of Technology พบว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวนมากที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลจากแพทย์แล้วแต่อาการทางหัวใจก็ยังย้อนกลับมาเป็นอีกจนต้องกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งในช่วงเวลาหลังการรักษาครั้งแรกไม่ถึง 3 เดือน และสาเหตุขที่สำคัญองปัญหาก็นี้คือการขาดการประเมินและตรวจสอบสภาวะของหัวใจและหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอ


วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพในปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาในตัวของมันเอง เพราะต้องอาศัยการฝังอุปกรณ์ตรวจวัดราคาแพงไว้ในร่างกาย หรือต้องใช้เครื่องมือวัดแบบพกพาที่ใช้งานยุ่งยากซึ่งทำให้มีผู้ป่วยเพียงไม่ถึง 10% ที่ทำได้ต่อเนื่อง Conn และ Borkholder จึงสร้างระบบการตรวจวัดใหม่ที่ชื่อว่า ‘Heart Health Intelligence’ (http://hearthealthintelligence.com/) โดยนำอุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมดฝังลงไปในส่วนสำหรับนั่งของโถส้วม ซึ่งจะตรวจสอบสุขภาพหัวใจได้ด้วยการประเมินความดันเลือด ปริมาณออกซิเจินในเลือด และรูปแบบการเต้นของหัวใจ ผ่านช่วงเวลาสั้นๆ ในการนั่งบนโถส้วม ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์สุขภาพของหัวใจและระบบเลือดได้โดยไม่เพิ่มภาระในการตรวจวัดเพิ่มเติม และยังได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกๆ วัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.