อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ปะการังเทียม เทอราคอตตา

บ้านอนุบาลปะการังจากดินเผาที่ไม่ทิ้งภาระในระยะยาวปะการังเทียมนี้ใช้ประโยชน์จากวัสดุดินเผาซึ่งมีรูพรุนสูงและเมื่อสลายตัวก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กระบวนการสร้างก็ยังมีต้นทุนที่ราคาถูกและสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามพื้นที่ที่นำไปใช้งาน


การออกแบบความยั่งยืนในทะเล

:: ประเด็นปัญหา ::

แนวปะการังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากในระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์และเป็นที่อนุบาลสัตว์ทะเลหลายชนิด ปัจจุบันเนื่องจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ปัญหาขยะพลาสติก และอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้ปะการังหลายแห่งตายหรือฟอกขาว นำมาสู่การเสียสมดุลของระบบนิเวศ ในขณะที่วิธีการสร้างปะการังเทียมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักทำมาจากปูนหรือโลหะซึ่งสามารถก่อมลพิษในทะเลได้ในระยะยาว


:: วิธีจัดการ ::

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสถาปนิกจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง (https://www.swims.hku.hk) ร่วมมือกันในการพัฒนาปะการังเทียมจากเทอราคอตตาหรือดินเผาที่ทำให้สุกในอุณหภูมิต่ำ ทำให้ได้วัสดุที่มีรูพรุนสูง สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชน้ำขนาดเล็ก สามารถเป็นที่ยึดเกาะของปะการังได้ดี ในขณะเดียวกันก็ใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีพิมพ์สามมิติ (3D printing) ซึ่งทำให้สามารถออกแบบโครงสร้างของปะการังเทียมได้อย่างอิสระให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดยไม่เพิ่มต้นทุน นอกจากนี้ปะการังเทียมเทอราคอตตายังสามารถสลายตัวได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง โดยปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้จริงแล้วที่ฮ่องกงและอยู่ระหว่างการติดตามผลในระยะยาว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.