อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

หูฟังที่นำเสียงด้วยของเหลว

เราต่างรู้ว่าน้ำเป็นตัวกลางที่นำคลื่นเสียงได้ดีกว่าอากาศ


หูฟังชุดนี้จะพาคนที่สวมใส่ให้ดำดิ่งลงไปในคลื่นแห่งเสียงเพลงที่ชัดเจน ลุ่มลึก และไม่เหมือนกับหูฟังใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะเปลี่ยนวิธีการในการส่งผ่านคลื่นเสียงใหม่หมด โดยไม่ผ่านช่องว่างของอากาศอีกเลย แต่ใช้ของเหลวเป็นตัวกลางในการนำพาเสียงเพลง


แม้มนุษย์จะใช้ชีวิตและรับรู้เสียงด้วยการส่งผ่านคลื่นผ่านอากาศ แต่แท้จริงแล้วน้ำและของเหลวส่วนใหญ่สามารถนำคลื่นเสียงได้ไวและครบถ้วนมากกว่า เพราะภายในของเหลวโมเลกุลจะเคลื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าอากาศ ทำให้พลังงานคลื่นสามารถส่งผ่านไปสู่จุดที่อยู่ด้านตรงข้ามได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบครั้งนี้นำโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ Royal College of Art ในสหราชอาณาจักร คิดค้นและทดลองสร้างหูฟังที่ใช้ของเหลวในการส่งผ่านคลื่นเสียง และผลที่ได้ก็ทำให้หลายคนต้องประหลาดใจ


การออกแบบการรับรู้ที่ไม่ต้องผ่านกำแพงกั้น

หูฟังชุดนี้ช้ชื่อว่า Inmergo พัฒนาโดย Rocco Giovannoni (https://www.instagram.com/rocco_giovannoni/ ) เพิ่งได้รับรางวัล RCA Helen Hamlyn Design Award ไปหมาดๆ โดยหูฟังนี้จะส่งผ่านเสียงเข้าสู่หน่วยการรับรู้ของมนุษย์โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอากาศซึ่งเปรียบเสมือนกำแพงทางธรรมชาติที่กั้นไม่ให้คลื่นเสียงเดินทางไปถึงปลายทางได้อย่างครบถ้วน หลักการทำงานของหูฟังชุดนี้พัฒนาจากหูฟังชนิด ‘bone-conduction headphone’ ซึ่งไม่ได้ส่งผ่านเสียงเข้าสู่ช่องหูแบบปกติ แต่กลับส่งแรงสั่นสะเทือนไปสู่กะโหลกศีรษะและส่งต่อไปยัง cochlea ซึ่งเป็นอวัยวะรับเสียงในหูชั้นในโดยตรงเพื่อให้สมองตีความเป็นเสียงเพลง


หูฟังนี้ทำให้คนที่สวมใส่สามารถเปิดรับประสาทสัมผัสได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เพราะหูฟังจะไม่ปิดกั้นช่องหูแต่จะสัมผัสกับกระดูกบริเวณด้านหน้าของใบหูแทน ทำให้คนที่ต้องการการระแวดระวังตลอดเวลาอย่างนักกีฬาปั่นจักรยานสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้ในเวลาเดียวกัน ที่สำคัญคือสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและสามารถใช้ร่วมกับเครื่องช่วยฟังได้ หูฟังของ Goiovannoni ชุดนี้ยังจุ่มส่วนกระจายคลื่นให้อยู่ในของเหลวชนิดเจลที่เรียกว่า ultrasonic gel ซึ่งจะทำให้คนที่สวมใส่ได้รับประสบการณ์เหมือนกำลังอยู่ ‘ข้างใน’ เพลงอย่างที่ไม่เหมือนกับหูฟังชนิดใด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.