อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ที่นั่งป้องกันผู้ก่อการร้าย

อเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เมืองใหญ่ม้านั่งตัวนี้เป็นผลงานของนักออกแบบชาวอเมริกัน Joe Doucet ซึ่งถูกนำไปติดตั้งไว้บริเวณ Times Square ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่มีผู้คนพลุกพล่านและมีการจราจรที่คึกคักตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน


ด้วยโครงสร้างคอนกรีต 5 ชิ้นที่เชื่อมต่อกันด้วยกลไกแบบข้อต่อ ทำให้ม้านั่งชุดนี้สามารถเปลี่ยนฟอร์มตัวเองใหม่ให้กลายเป็นรั้วที่ช่วยดูดซับความรุนแรงเมื่อถูกชนจากรถที่วิ่งด้วยความเร็ว


การออกแบบเพื่อความปลอดภัย

ปกติรั้วที่ใช้ป้องกันอุบัติเหตุจะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่เมื่อเหตุการณ์สงบรั้วเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งของที่ตั้งอยู่เฉยๆ และขวางกั้นการเคลื่อนไหวของผู้คน งานออกแบบชิ้นนี้จึงเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนรั้วกันชนที่ขวางกั้นปฏิสัมพันธ์ของคนให้กลายเป็นสิ่งของที่ผู้คนสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กลายเป็นการพลิกกับให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนมากขึ้นกว่าเดิม


การออกแบบครั้งนี้ยังเป็นการลดความแข็งกร้าวของรั้วกันชนให้มีภาพลักษณ์ที่นุ่มนวลมากขึ้น และด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นแบบโมดูลาร์ (modular คือ การออกแบบเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ ให้สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ไม่สิ้นสุด) ทำให้ม้านั่งกันชนนี้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้หลากหลายตามพื้นที่ที่ต้องการนำไปใช้งาน รองรับรูปแบบของพื้นที่ได้โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จริง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.