อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เก้าอี้จากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว

หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งแม้จะดูเหมือนกระดาษ แต่กลับทำจากพลาสติกซึ่งมีความทนทานและหนาแน่นเพียงพอที่จะป้องกันละอองน้ำไม่ให้ทะลุผ่านได้ ปัญหาขยะจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งที่มากขึ้นถูกเสนอให้มีการจัดการด้วยการนำมารีไซเคิลการออกแบบกระบวนการหมุนเวียน

ปัญหาขยะพลาสติกจากการใช้หน้ากากอนามัยอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และเมื่อหน้ากากอนามัยกำลังท้าทายด้านการกำจัดขยะ Haneul Kim ( https://www.instagram.com/neulkeem/ ) นักศึกษาจากเกาหลีจึงเสนอทางออกด้วยการนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์


หน้ากากอนามัยที่เราเห็นส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกชนิด PPE ซึ่งสามารถนำมาหลอมและขึ้นรูปใหม่ด้วยความร้อน Kim ทดลองทำเก้าอี้จากหน้ากากอนามัยได้สำเร็จ เก้าอี้ที่ได้นี้มีความทนทานสูงมากขนาดที่เขาเองก็สามารถกระโดดขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ได้ เปิดทางให้นักออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ จากขยะพลาสติกที่มีมากในช่วงเวลานี้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.