อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ที่จับประตูฆ่าเชื้อโรค

จะดีแค่ไหนถ้าห้องน้ำทุกห้องในห้างเปลี่ยนที่จับประตูให้ฆ่าเชื้อโรคได้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (The Chinese University of Hong Kong) ชนะเลิศการประกวดการออกแบบปี 2019 ของ James Dyson Awards ด้วยที่จับประตูที่กำจัดแบคทีเรียได้ด้วยตัวเอง และยังไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกในการทำความสะอาดด้วย


ลูกบิดประตูและที่จับประตูเป็นอุปกรณ์ที่ถูกสัมผัสมากที่สุดอย่างหนึ่งในบ้าน และยิ่งหากเป็นสถานที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หรือร้านค้า ที่จับประตูก็จะยิ่งมีความถี่ที่จะถูกสัมผัสมากขึ้นไปอีก และคนที่สัมผัสก็หมุนเวียนตลอดวัน ทำให้ที่จับประตูกลายเป็นแหล่งรับเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดท้องร่วง หรือไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัด


การออกแบบการหยุดแพร่กระจายเชื้อในที่สาธารณะ

ที่จับประตูนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยนักศึกษาคู่หู Sum Ming Wong และ Kin Pong Li (http://www.jamesdysonaward.org/en-HK/2019/project/self-sanitizing-door-handle/ ) เกิดไอเดียขึ้นมาจากความวิตกของพวกเขาที่มีต่อการแพร่กระจายไข้หวัดในที่สาธารณะ โดยเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ระบาดของไข้หวัดซาร์ส (SARS) เมื่อปี 2003 ซึ่งทำให้มีคนทั่วโลกเสียชีวิตมากกว่าเจ็ดร้อยราย และส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็มาจากจีนและฮ่องกงนั่นเอง


ผลงานที่จับประตูชิ้นนี้มีกลไกเชื่อมต่อกับระบบการพับของประตู โดยจะดึงเอาพลังงานจากการเปิด-ปิดประตูมาเก็บกักไว้แล้วเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้าเพื่อใช้หล่อเลี้ยงระบบทำความสะอาด การทำความสะอาดที่จับประตูนี้เริ่มต้นตั้งแต่การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนผิวแก้วของที่จับประตู สารชนิดนี้จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยการกระตุ้นจากแสงยูวีซึ่งส่งมาจากแหล่งกำเนิดแสงที่ซ่อนไว้บริเวณหัวและท้ายของที่จับประตู และด้วยการใช้แหล่งพลังงานที่มาจากการเปิด-ปิดประตูนี้เอง ทำให้ที่จับประตูนี้สามารถทำงานได้อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปิดและปิดประตู ช่วยเสริมข้อดีให้ไอเดียการออกแบบนี้ยิ่งโดดเด่นขึ้นอีกเพราะตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องการการบำรุงรักษาให้ยุ่งยาก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.