อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ให้ผู้หญิงปัสสาวะอย่างเท่าเทียม

อะไรคือทางออกของความเท่าเทียมทางเพศ และการเข้าห้องน้ำของผู้หญิงในที่สาธารณะควรเป็นอย่างไร?.นักออกแบบคู่หู Gina Périer และ Alexander Egebjerg พัฒนาห้องน้ำสาธารณะแบบเคลื่อนที่สำหรับผู้หญิงเพื่อแก้ปัญหาการต่อคิวเข้าห้องน้ำที่มักยาวมากเกินไป และเพื่อให้การเข้าห้องน้ำของผู้หญิงมี 'ความปลอดภัย' มากยิ่งขึ้น (?)


บทความนี้ของเราอาจมีเครื่องหมายคำถาม (?) มากสักหน่อย เพราะอยากชวนคุยว่าทางออกของปัญหาห้องน้ำสาธารณะแบบเคลื่อนที่สำหรับผู้หญิงแท้จริงแล้วควรเป็นอย่างไร เนื่องจากเมื่อเราพูดถึงการปัสสาวะ คงไม่ใช่แค่การถ่ายเอาของเหลวออกจากร่างกาย แต่กิจกรรมนี้เป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนเพราะข้องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม


การออกแบบวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่

ผลงานออกแบบชิ้นนี้มีชื่อว่า 'Lapee' (https://www.lapee.dk/) เป็นโครงสร้างพลาสติกสีชมพูหวานแหววที่ขดกันเป็นเกลียวเพื่อเปิดช่องว่างตรงกลางให้ผู้หญิงสามารถเดินเข้าไปปัสสาวะได้ โดยมีเครื่องใช้ที่จำเป็นแบบห้องน้ำสาธารณะเคลื่อนที่รองรับไว้อย่างครบครัน ห้องน้ำรูปแบบใหม่นี้ไม่มีประตู และไม่ได้ปิดมิดชิดแบบที่เราคุ้นเคย แต่เปิดโล่งมากเพียงพอที่จะมองเห็นได้ว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำหรือไม่ แต่ก็ปิดบังมากพอที่จะไม่สามารถมองเห็นส่วนด้านล่างของคนที่เข้าห้องน้ำ


การเข้าห้องน้ำชนิดใหม่นี้จะทำให้ผู้หญิงใช้เวลาน้อยลง เพราะไม่ต้องเปิด-ปิดประตู และรูปแบบการปัสสาวะก็ทำได้ด้วยการย่อตัวแบบกึ่งยืนกึ่งนั่ง ด้วยรูปแบบของโถแบบใหม่ทำให้ผู้หญิงไม่ต้องนั่งสัมผัสกับโถโดยตรง ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องความสะอาดและในขณะเดียวกันก็ทำให้กิจกรรมการปัสสาวะของผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับวิธีการที่ผู้ชายปัสสาวะมากขึ้น เป็นการลดทั้งระยะเวลาการปัสสาวะ ช่วยแก้ปัญหาการรอต่อคิวเข้าห้องน้ำตามงานอีเวนท์ต่างๆ ซึ่งผู้หญิงมักต้องรอนานกว่าผู้ชาย และยังเป็นการสื่อสารถึงการที่ผู้หญิงควรจะสามารถใช้ชีวิตในทุกกิจกรรมประจำวันได้แบบที่ผู้ชายทำได้ด้วย เป็นการปลดแอกการกดทับสิทธิบนเนื้อตัวที่สังคมมักปลูกฝังกับผู้หญิงว่าต้องรักนวลสงวนตัวและท้าทายต่อความเชื่อที่ว่าร่างกายของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดมิดชิดตลอดเวลา


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.