อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ก่อผนังบ้านจากฟางและคอร์ก

โครงการออกแบบบ้านจากความต้องการที่จะอยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็อยากจะช่วยลดผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จนมาลงตัวที่การปรับเปลี่ยนวัสดุประกอบผนังของบ้านด้วยฟางและไม้คอร์กการออกแบบการควบคุมอุณหภูมิ

ผลงานจาก LCA Architetti ( http://www.lcarchitetti.com/ ) เป็นบ้านที่สร้างขึ้นในพื้นที่ชนบทของอิตาลี ต้องการให้รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน นำมาสู่การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น “ให้บ้านหลังนี้เกิดจากธรรมชาติ และมีสีสันที่มาจากธรรมชาติ พื้นที่ไร่ที่เก็บเกี่ยวได้จากพื้นที่โดยรอบ”


ที่น่าสนใจคือการออกแบบพื้นผิวของวัสดุให้มีลูกเล่น แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดและทำให้บ้านหลังนี้มีความซับซ้อนที่มีชีวิตชีวา การเลือกใช้วัสดุจากฟางและคอร์กยังช่วยสามารถรักษาความอบอุ่นให้บ้านได้ในฤดูหนาว ลดการใช้พลังงานจากเครื่องทำความร้อน ลดเสียงรบกวนจากภายนอก และสามารถรื้อทิ้งและประกอบใหม่ได้เนื่องจากวัสดุมีคุณสมบัติที่สร้างทดแทนได้ (renewable) โดยไม่รบกวนทรัพยากรธรรมชาติ


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.