อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

LEGO ภาพแวนโกะ ตัวต่อเซ็ท 'Starry Night' ที่จะถูกผลิตจริง

ไอเดียเลโก้ที่ใครก็เสนอได้ อาจโชคดีได้ผลิตจริง แถมได้ส่วนแบ่งจากยอดขายผลงานการเสนอไอเดียตัวต่อเลโก้ (LEGO) เซ็ทเลียนแบบภาพของแวนโกะนี้ได้ผ่านเข้ารอบการนำเสนอ เข้าสู่การพิจารณาโดยทีมงานของเลโก้ เพื่อส่งต่อสู่แผนในการผลิตและนำออกมาจำหน่าย

การออกแบบจินตนาการสู่ของจริง

ภาพ ‘Starry Night’ อาจนับได้ว่าเป็นภาพที่คนทั่วไปน่าจะรู้จักมากที่สุดแล้วเกี่ยวกับแวนโกะ (Vincent van Gogh) ด้วยฝีแปรงที่สะบัดอย่างเร็วและแรง การเลือกใช้สีที่สะท้อน ‘ความประทับใจ’ ขณะวาด เป็นคลื่นของมวลสีที่ล้อกับสภาวะทางจิตใจของแวนโกะขณะถูกจองจำในสถานบำบัด แต่ในขณะเดียวกันภาพนี้ของแวนโกะกลับมีความแม่นยำสูงขนาดที่สามารถสะท้อนบรรยากาศจริงแม้กระทั่งตำแหน่งของดวงดาวแต่ละดวง


ด้วยความประทับใจในภาพของแวนโกะ Truman Cheng ( https://ideas.lego.com/profile/legotruman/ ) ได้เสนอไอเดียให้บริษัทเลโก้ผลิตเซ็ทตัวต่อภาพ Starry Night โดยเขาได้สื่อสารเรื่องราวทั้งหมดผ่านช่องทางบนเว็บไซต์สาธารณะของเลโก้ที่ชื่อว่า LEGO Ideas ไอเดียนี้ได้รับการโหวตจนครบ 10,000 โหวต จนทีมงานนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อผลิตจริง และเมื่อได้รับการผลิตแล้ว Cheng ก็ยังจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์ในฐานะการเป็นต้นคิดของไอเดียนี้ด้วย


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.