อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

อเมริกาสร้างเกาะป่ากลางผืนน้ำ

เกาะคอนกรีตฝีมือมนุษย์เพื่อสร้างป่าสำหรับการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในนิวยอร์กด้วยการสนับสนุนของ Diller-von Furstenberg Family Foundation ทำให้เกิดการก่อสร้างเกาะขนาดใหญ่เหนือผืนน้ำของแม่น้ำ Hudson ใครที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นตอนนี้จะได้เห็นการเริ่มก่อสร้างแล้ว โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2021


การออกแบบพื้นที่จัดกิจกรรมกับธรรมชาติ

คงจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าสิ่งที่เมืองนิวยอร์กกำลังจะสร้างขึ้นนี้นับว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะหลายปีที่ผ่านมามีการเรียกร้องต่อต้านการก่อสร้างรูปแบบนี้และต้องผ่านการพิจารณาที่ยืดเยื้อมาหลายขั้นตอน โดยกว่าจะผ่านการเห็นชอบและจัดสร้างได้ โครงการก่อสร้างนี้ก็ต้องผ่านการศึกษาและปรับปรุงแบบอย่างมากจนทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากงบประมาณเดิม 35 ล้านเหรียญสหรัฐ กลายเป็น 250 ล้านเหรียญสหรัฐ


เกาะป่าแห่งนี้มีชื่อเล่นว่า Little Island ( https://littleisland.org ) มีพื้นที่ประมาณ 9,700 ตารางเมตร เพื่อปลูกพืชมากกว่า 100 สายพันธุ์ ตั้งอยู่บนเสารูปเห็ดซึ่งเรียงตัวลดหลั่นกันด้วยระดับความสูงเหนือน้ำตั้งแต่ 4.5 เมตรไปจนถึง 18.9 เมตร เกาะนี้ถูกปรับปรุงจากท่าเรือเดิมซึ่งถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2016 เมื่อสร้างแล้วเสร็จเกาะนี้จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ของเมืองบริเวณถนนหมายเลข 13 และ 14 โดยมีสะพานที่ทอดยาวมาสู่ตัวเกาะ เพื่อนำสู่พื้นที่ของเกาะซึ่งจะถูกใช้ในการจัดกิจกรรมชุมชน การจัดแสดงศิลปะ และการจัดการเรียนรู้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.