อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

เมืองอุ่นด้วยรถไฟใต้ดิน

ความร้อนจากรถไฟใต้ดิน นำมาใช้สร้างความอบอุ่นให้คนในเมืองเมืองลอนดอน (London) ขยายพื้นที่การนำความร้อนจากรถไฟใต้ดิน ซึ่งปกติเป็นพลังงานที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า นำมาใช้ในการสร้างความอบอุ่นโดยใช้เป็นพลังงานตั้งต้นของระบบการทำความร้อนให้อาคารบ้านเรือน


ผู้นำด้านการพัฒนาผังเมืองด้วยระบบขนส่งรางอย่างสหราชอาณาจักร (United Kingdom) มีรถไฟใต้ดินที่โยงใยกันอย่างสลับซับซ้อนและทั่วถึงพื้นที่ในวงกว้างอยู่ใต้พื้นผิวของเมือง และสิ่งที่กลายเป็น ‘ของเสีย’ ของระบบขนส่งชนิดนี้คือความร้อนซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดทิ้งจากระบบรถไฟ ตรงกันข้ามกับคนในเมืองที่อยู่เหนือพื้นผิวขึ้นไปด้านบนซึ่งกำลังต้องการความอบอุ่นในช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็น


การออกแบบเปลี่ยนของเสียให้เป็นมูลค่า

ระบบขนส่งความร้อนจากรถไฟใต้ดินของลอนดอนทำงานด้วยการดูดเอาอากาศร้อนจากเส้นทางการเดินรถไฟโดยจะเริ่มจากรถไฟใต้ดินสายเหนือ (Northern Line) เพื่อเข้าสู่ระบบการสร้างความร้อนของเขตอิสลิงตัน (London Borough of Islington’s district heating) ระบบการขนส่งนี้มีช่อว่า Bunhill 2 ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งของเขตอิสลิงตันเข้ากับส่วนการทำงานของ Ramboll (https://uk.ramboll.com/ ) ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมที่มุ่งทำงานเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม


ความร้อนจากรถไฟใต้ดินนี้ไม่ใช่น้อยเลย เพราะจะถูกนำไปเป็นพลังงานตั้งต้นก่อนที่จะถูกอุ่นให้ร้อนขึ้นจนถึง 70 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปใช้ในการผลิตน้ำร้อนและความอบอุ่นให้อาคารและบ้านเรือน โดยระบบนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานของเมืองได้มาก แทนที่การใช้แหล่งพลังงานชนิดอื่นที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงหรือการใช้อากาศเย็นเป็นตัวตั้งต้น สอดคล้องกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรที่จะบังคับให้ทุกบ้านต้องเลิกใช้ระบบการทำความร้อนด้วยแก๊สภายในปี 2025 โดยในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ระบบ Bunhill 2 จะสามารถทดแทนการใช้พลังงานเดิมได้ถึง 38% และในปี 2050 ระบบการขนส่งความร้อนนี้ถูกตั้งเป้าให้สามารถใช้ในเมืองได้ครอบคลุมมากขึ้นอีกเป็น 63%


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.