อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

หน้ากากดาร์ธเวเดอร์กระเป๋าหลุยส์

จุดสมดุลของการใช้ทรัพยากรควรทำด้วยวิธีไหนหน้ากากการ์ธเวเอร์ (Darth Vader) ที่ทำจากกระเป๋าหลุยส์วิตตอง (Louis Vuitton) ชิ้นนี้เป็นผลงานของ Gabriel Dishaw ( https://www.gabrieldishaw.com ) จุดชนวนการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการ ‘Upcycling’


การออกแบบการนำไปใช้ในรูปแบบใหม่

เราอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ 3Rs หรือกระบวนการ 3 รูปแบบในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย Reduce (ลดหรือเลิกการใช้) Reuse (นำมาใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำไปผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตใหม่) แต่มีอีกคำหนึ่งคือ Upcycle ซึ่งหลายคนอาจไม่ค่อยรู้จัก แต่รับรองว่าสิ่งนี้เป็นกระบวนการที่เราต่างคุ้นเคยกันดี


Upcycle เป็นกระบวนการนำสิ่งของมาถอดส่วนประกอบหรือปรับเปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้มีการใช้งานในรูปแบบใหม่ เราอาจเคยเห็นการนำหลอดดูดมาทำเป็นหมอน การนำฝาขวดน้ำมาทำเป็นโคมไฟ การนำกระป๋องเก่ามาทำเป็นที่ใส่ปากกา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการแปรรูปสิ่งของตามแนวคิด Upcycle ทั้งสิ้น


หน้ากากดาร์ธเวเดอร์จากกระเป๋าหลุยส์ครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้กรอบของ Upcycle เช่นกัน แต่ด้วยความที่ผลิตจากกระเป๋าหลุยส์นี้เองทำให้เกิดการถกความคิด ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้นเหมาะสมที่จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ Upcycle หรือไม่ เหตุผลหนึ่งคือเรื่องคุณค่าของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม และอีกส่วนหนึ่งคือปัญหาในเรื่องการกำจัด (หากมีการนำชิ้นส่วนมาประกอบเข้ากับวัสดุชนิดอื่นมากๆ จะทำให้การแยกวัสดุเพื่อกำจัดนั้นทำได้ยากขึ้น) ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการตกค้างของวัสดุในธรรมชาติ และจะก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปอีกหรือไม่ แต่ถึงอย่างนั้น หน้ากากหลุยส์ชิ้นนี้ก็มีผู้สนใจและถูกประมูลเพื่อนำไปสะสมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.