อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Blockchain กันสินค้าปลอม

ถึงเวลาสินค้า 'ก๊อปเกรด A' ต้องพ่ายแพ้ เมื่อแบรนด์สินค้าหรูหราเอาจริงกับการพัฒนาระบบป้องกันสินค้าปลอมองค์กรนานาชาติของแบรนด์สินค้าหรูหรา LVMH เจ้าของ Louis Vuitton และ Dior ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ในการติดตามสินค้าของตนเอง และหยุดกระบวนการที่สินค้าปลอมใช้ในการแทรกตัวเข้าสู่ตลาด


Blockchain เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคนี้ หลังการคิดค้นที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ สามารถอยู่บนโครงข่ายที่ทุกคนเข้าถึงได้และมีเสถียรภาพมากกว่าระบบการกักเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ในอดีต และเทคโนโลยีนี้กำลังจะถูกนำมาใช้ในการ 'แขวน' ข้อมูลเฉพาะของการซื้อขายสินค้าหรูหราด้วย


การออกแบบคุณค่าและความปลอดภัย

ปกติแล้วระบบ blockchain จะถูกใช้เพื่อการแขวนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินและการซื้อขายสินค้าทั่วไป แต่ในระบบของ LVMH ที่ชื่อว่า 'AURA' จะใช้เพื่อระบุข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและสามารถพิสูจน์ความเป็น 'ของแท้' ของสินค้าได้ด้วย โดยข้อมูลเหล่านี้จะอัพเดทตลอดเวลาและอยู่อย่างปลอดภัยบนพื้นที่ออนไลน์


การใช้งานระบบดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ก่อนสำหรับแบรนด์หลักของ LVMH อย่าง Louis Vuitton และ Christian Dior จากนั้นจึงจะเริ่มนำไปใช้กับแบรนด์สินค้าหรูหราอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ LVMH อีกกว่า 60 แบรนด์ โดยคาดว่าจะเริ่มต้นในราวๆ 1-2 เดือนนี้


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.