อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สื่อออฟไลน์กับความใส่ใจในผู้บริโภค : MAN Truck & Bus Asia Pacific

ทำอย่างไรจึงจะสื่อสารเรื่องราวได้อย่างแข็งแกร่ง คำตอบคือการได้พบกันแบบตัวเป็นๆ


Design by: SolidSprout

Partner: MAN Truck & Bus Asia Pacific

Project title: MAN Truck & Bus Body Builder Days

Category: Brand & Media Designแม้ในปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (online) อย่างเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) จะเป็นช่องทางหลักของหลายๆ ธุรกิจ แต่การสื่อสารด้วยวิธีเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพาตัวเองเข้าไปฝังลึกอยู่ในความทรงจำของผู้พบเห็น


เรื่องนี้ยกตัวอย่างได้จากการที่เราได้รับเกียรติร่วมงานกับ MAN Truck & Bus ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถสัญชาติเยอรมันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรถขนส่งขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน และเมื่อมีการตัดสินใจขยายฐานการทำงานมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยมีประเทศไทยเป็นฐานที่มั่น ตามมาด้วยการเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ที่ปล่อยเข้าสู่ตลาดของปีนี้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือที่เราได้เข้าไปพัฒนาภาพลักษณ์ (identity) ของงาน และออกแบบสื่อชนิดออฟไลน์ (offline) ให้แก่ MAN Truck & Bus Asia Pacific


การออกแบบสื่อออฟไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสื่อสารสินค้าหรือบริการในลักษณะที่มีการพบกันกับลูกค้าแบบตัวเป็นๆ หรือที่เรียกว่าแบบออฟไลน์ (offline) มักเป็นวิธีการที่บริษัททั่วไปละเลยเพราะคิดว่าการสื่อสารแบบออฟไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า และหลงคิดไปว่าการสื่อสารแบบออนไลน์อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงแม้การสื่อสารแบบออฟไลน์จะดูล้าหลัง แต่กลับเป็นวิธีที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้มากอย่างคาดไม่ถึง


การทำงานของเรากับ MAN Truck & Bus Asia Pacific ครั้งนี้เริ่มต้นจากการจับเข่าคุยกันอย่างเข้มข้นจนเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และสารที่ต้องการสื่อ จากนั้นเราจึงร่วมพัฒนาโลโก้ (logo) ของงานพร้อมทั้งชี้ให้เห็นลักษณะของการจัดวางบนสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดวางโลโก้เดี่ยวบนเสื้อผ้า และรูปแบบการประกอบโลโก้เข้ากับชื่องานหรือกลุ่มสินค้า รวมไปถึงการพัฒนาแผ่นพับโบรชัวร์ (brochure) ป้าย และโรลอัพ (roll-up) ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกคุณสมบัติและความคงทนได้ตามเป้าหมายและอายุการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน ที่สำคัญคือกระบวนการออกแบบและการทำงานทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ecological design process)


สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จและทำให้สื่อประเภทออฟไลน์ยังคงใช้งานได้ดีคือหลักการทำงานด้านจิตวิทยาของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์นั้นคุ้นเคย ชื่นชอบ และเชื่อใจสิ่งที่ 'มองเห็นและจับต้องได้' สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ชี้ไปในทางเดียวกันว่า 87% ของลูกค้าทั่วไปยอมรับว่าการตัดสินใจซื้อสินค้ามาจากการได้พบสินค้าในงานอีเวนท์ และกว่า 74% ก็พบว่าการแสดงสินค้าให้เห็นแบบจับต้องได้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อสินค้า (เช่น ความรู้สึกชื่นชอบ ไว้วางใจ พอใจ) นอกจากนี้ การแสดงสินค้าและสื่อสารด้วยสื่อที่มาให้เห็นแบบตัวเป็นๆ ยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ผลิตได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค ทำให้เกิดการสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งช่วยพัฒนาสินค้าและบริการครั้งต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความห่วงใยที่มีให้กัน

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้


Tel: 061 491 8292

Line ID: @solidsprout

Email: info@solidsprout.com

Website: http://www.solidsprout.com/

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.