อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

พลาสติกจากเกล็ดปลา

อีกทางเลือกที่น่าจับตามองของพลาสติกจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารนักศึกษาจาก University of Sussex สหราชอาณาจักร ชนะเลิศการประกวดออกแบบ James Dyson Award ในปีนี้ นำโดย Lucy Hughes ซึ่งทำการทดลองกับวัสดุนับร้อยชนิด แล้วมาจบลงที่การใช้เกล็ดปลาในการเปลี่ยนรูปให้เป็นพลาสติก ซึ่งมีความแข็งแรงกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม และสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ


จากแรงบันดาลใจที่พบว่าตัวเลขแนวโน้มการผลิตพลาสติกจากปิโตรเลียมยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยหากมนุษย์ยังคงใช้พลาสติกในอัตราเร่งแบบปัจจุบัน ในปี 2050 คาดการณ์ว่าปริมาณพลาสติกจะมีน้ำหนักมากกว่าปลาทั้งหมดในมหาสมุทรรวมกัน ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งก่อมลภาวะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ยังทิ้งภาระให้โลกเนื่องไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายๆ


การออกแบบเปลี่ยนรูปของเสียเป็นของใช้

ในขณะที่พลาสติกทั่วไปต้องใช้ปิโตรเลียมเป็นวัสดุในการผลิต พลาสติกของ Hughes กลับเกิดจากการทดลองเลือกใช้วัสดุในธรรมชาติซึ่งพบได้จากอาหารและของเหลือทิ้งในบ้านหลากหลายประเภท โดยพบว่าในแต่ละปีอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีเกล็ดปลาที่ถูกทิ้งเป็นของเสียมากถึง 50 ล้านตัน ด้วยปริมาณที่มากเท่านี้ Hughes จึงพยายามค้นหาประโยชน์ที่จะสร้างขึ้นได้จากของเสียนั้น และมาจบลงที่การนำมาทำเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้


พลาสติกชนิดนี้มีชื่อว่า MarinaTex (https://www.jamesdysonaward.org/2019/project/marinatex/) มีความโปร่งแสง ยืดหยุ่นได้ดี ใช้วัสดุหลักคือเกล็ดปลาเหลือทิ้งและมีตัวเชื่อมประสานคือสาหร่ายทะเลสีแดง วัสดุทั้งหมดสามารถหาได้จากท้องถิ่นจึงลดการขนส่งในขั้นตอนการผลิต สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติภายใน 4-6 สัปดาห์ ต่างจากไบโอพลาสติกยอดนิยมในปัจจุบันอย่าง PLA (poly-lactic acid) ซึ่งย่อยสลายได้เฉพาะภายใต้สภาวะพิเศษในห้องทดลองและอาจไม่ย่อยสลายได้จริงในธรรมชาติอย่างที่เคยกล่าวอ้าง นอกจากนี้ MarinaTex ยังทนทานต่อแรงดึงมากกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม และขั้นตอนการผลิตทั้งหมดยังทำภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า 100 องศาเซลเซียส จึงใช้พลังงานน้อยมาก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.