อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ตุ๊กตาเพศอะไรก็ได้

ตุ๊กตาทำไมต้องคู่กับผู้หญิง เมื่อเพศอะไรก็เล่นตุ๊กตาได้เราเคยอัพเดทความก้าวหน้าเกี่ยวกับตุ๊กตาที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศมาบ้างแล้ว แต่ในครั้งนี้ก็ก้าวไปไกลมากกว่าการสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้กับผู้หญิง โดยมุ่งให้ความสนใจกับเพศชายและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ทุกคนสามารถเล่นตุ๊กตาได้โดยไม่ถูกจำกัดจากข้อกำหนดของสังคม


ในอดีตเด็กผู้หญิงมักถูกจับคู่กับตุ๊กตาในขณะที่เด็กผู้ชายจะได้รับอนุญาตให้เล่นเพียงของเล่นในเชิงต่อสู้ การที่ผู้ใหญ่เข้ามาจัดการกับของเล่นของเด็กลักษณะนี้เป็นกระบวนการในการสร้างตัวตนของเด็กโดยเหนี่ยวนำให้เขามีความชอบและความคิดความเชื่อตามแบบที่สังคมส่วนใหญ่เชื่อตามกัน (socializaiton) เป็นการจำกัดความเป็นไปได้ของตัวตนของเด็กและทำให้เด็กเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองในขอบเขตที่ผู้ใหญ่ต้องการได้อย่างแนบเนียน


การออกแบบโลกทัศน์ที่เปิดกว้างให้แก่เด็ก

Mattel Inc. (https://www.mattel.com/) ผู้ผลิตของเล่นที่ครอบคลุมแบรนด์ทั้งตุ๊กตา รถแข่ง และสัตว์จำลองหลายชนิด หันมาทำความเข้าใจกับเพศในของเล่นเสียใหม่ โดยปรึกษากับแพทย์ ผู้ปกครอง กลุ่มเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่น จนได้เปิดตัวตุ๊กตาภายใต้แบรนด์ ‘Creatable World’ ซึ่งไม่ระบุเพศ มีรูปลักษณ์หน้าตาที่เป็นได้ทั้งตุ๊กตาผู้ชายและผู้หญิง และยังสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและทรงผมได้หลากหลายตามเพศที่เด็กต้องการ


ตุ๊กตาเหล่านี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ทำให้เด็กสามารถแสดงตัวตนของตนเองได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกจำกัดอยู่กับกฎเกณฑ์ของเพศตามแบบฉบับเก่าๆ ขณะนี้ตั้งราคาไว้ที่ 30 USD ต่อตุ๊กตา 1 ตัว ซึ่งเลือกได้จากตุ๊กตาที่มีสีผิวที่แตกต่างกัน 6 สีผิว แต่ละตัวจะมาพร้อมกับทรงผมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ 2 แบบคือแบบผมสั้นและแบบผมยาว และมีเสื้อผ้าหลากหลายชนิดให้สับเปลี่ยนได้เรื่อยๆ ตั้งแต่กระโปรงบัลเล่ต์ไปจนถึงกางเกงทหาร


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.