อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ลงสีภาพด้วยถุงพลาสติก

ศิลปินใช้ถุงพลาสติกแทนสีในการวาดภาพศิลปะก็อาจสร้างสรรค์สังคมได้ แทนที่จะใช้สีที่ก่อมลภาวะในระหว่างการผลิต แต่ศิลปินกลับเลือกใช้ถุงพลาสติกที่ถูกใช้เหลือทิ้งในการสร้างผลงาน เพราะงานศิลปะมักถูกคาดหวังให้คงทนอยู่ถาวรไปอีกนาน


การออกแบบเทคนิคการลงสีโดยไร้สี

เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพวาดด้วยถุงพลาสติกนี้จัดทำโดย Hugo McCloud ( https://www.instagram.com/hugomccloudstudio/ ) โดยไม่ใช้กาวหรือวัสดุยึดเกาะใดๆ สิ่งที่เขาต้องการมีเพียงถุงพลาสติกหลากสีชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่มักถูกใช้อย่างไม่ระมัดระวังและก่อมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อมอย่างไม่รู้จบ


วิธีการในการสร้างสรรค์ภาพวาดจากถุงพลาสติกนี้ง่ายแสนง่าย เพียงเตรียมกระดานไม้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ลงมือร่างภาพด้วยดินสอ แล้วนำถุงพลาสติกมาตัดและวางเรียงเหลื่อมซ้อนกันจนเกิดการผสมแสงของสีสันที่ต้องการ จากนั้นนำเตารีดมาใช้รีดลงบนพื้นผิว ถุงพลาสติกที่อยู่ข้างใต้จะหลอมละลายและเชื่อมติดกัน พร้อมกับยึดติดกับผิวไม้ได้อย่างมั่นคง กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่สามารถแก้ไขได้ จึงต้องการความแม่นยำและการวางแผนที่ดี ลวดลายของถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นยังบอกเล่าเรื่องราวที่ถุงแต่ละใบเผชิญก่อนจะกลายมาเป็นวัตถุดิบในชิ้นงานภาพวาดศิลปะด้วย หากสนใจสามารถชมภาพชุดนี้ของ McCloud ซึ่งกำลังจัดแสดงได้ที่ Sean Kelly Gallery ในนิวยอร์ก


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.