อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Face Shield จากพลาสติกแผ่นเดียว

กระบังหน้าที่ผลิตได้ไว ขนส่งง่าย และประกอบเองได้MIT (Massachusetts Institute of Technology) ออกแบบ face shield ที่ผลิตได้ง่ายจากพลาสติกเพียงแผ่นเดียวและหนังยางหนึ่งวง เพื่อกระจายการเข้าถึง face shield ให้ได้ไวที่สุด และต่อสู้กับ Covid-19


Face shield เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องทั้งใบหน้าจากการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือละอองเชื้อโรค และการออกแบบของทีมงานจาก MIT ครั้งนี้อาจช่วยให้การเข้าถึง face shield เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น เพราะด้วยวัสดุตั้งต้นที่ทำมาจากพลาสติกแผ่นแบนๆ เพียงแผ่นเดียวที่ถูกตัดตามรูป นำมาพับ และใช้หนังยางเพียงวงเดียวเกี่ยวไว้ ก็สามารถขึ้นรูปและสวมใส่ได้ทันที ไม่ต้องใช้ทักษะช่างหรืออุปกรณ์เสริมจากการปริ้นท์สามมิติใดๆ ที่สำคัญคือ face shield นี้ยังมีโครงสร้างที่คลุมไปจนถึงใต้คางและเลยไปถึงเหนือหน้าผากด้วย


วัสดุที่ MIT ใช้สำหรับการสร้างต้นแบบขณะนี้ทำมาจากพลาสติกชนิด PETG ซึ่งมีความทนทานและราคาถูกมากเพียงพอ และสามารถส่งไฟล์ไปให้ผู้ผลิตนำไปตัดตามรูปได้ด้วยตนเอง จึงช่วยเร่งให้การใช้ประโยชน์จาก face shield ชนิดนี้กระจายได้ไวมากขึ้น โดยคาดว่า MIT จะสามารถผลิตเองได้จำนวนวันละ 50,000 ชิ้น โดยมุ่งเป้าให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา


ดูคลิปสาธิตการประกอบ face shield นี้ที่ https://youtu.be/Ydr0a7P63zY


ผู้ผลิตที่สนใจอยากสนับสนุนการผลิต face shield นี้เพื่อแจกจ่ายสามารถติดต่อที่ SolidSprout หรือติดต่อไปที่ MIT ด้วยตนเองได้ที่ https://project-manus.mit.edu/fs-manufacture

.

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.