อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

คอนแทคเลนส์ฝังหน้าจอ

นี่อาจเป็นการปฏิวัติสมาร์ทโฟนและโลกของความจริงเสมือนคอนแทคเลนส์ชนิดนี้กำลังถูกพัฒนาโดย Mojo โดยใช้วิธีย่อขนาดหน้าจอความละเอียดสูงลงในพื้นที่ขนาดเล็กเพียงปลายนิ้ว เทคโนโลยีนี้ถูกจับตามองว่าจะกลายเป็นคลื่นลูกถัดไปที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคน


การออกแบบสังคมไร้อุปกรณ์

หลังการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนวิถีชีวิตของคนบนโลกก็เปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้มาถึงทางตัน และการใช้อุปกรณ์ความจริงเสมือน (VR และ AR) ก็ติดปัญหาที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ไว้ครอบศีรษะ จึงเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีชนิดใหม่ได้ก่อกำเนิดขึ้น ครั้งนี้เป็นการทำงานของ Mojo Vision ( https://www.mojo.vision ) ซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (microelectronics) เพื่อย่ออุปกรณ์เข้าไปอยู่ในพื้นที่เล็กๆ อย่างคอนแทคเลนส์ (contact lens)


จุดเปลี่ยนสำคัญครั้งนี้คือการนำเอาหน้าจอที่แสดงภาพได้ละเอียด 14,000 พิกเซลต่อตารางนิ้วมาบรรจุไว้ในคอนแทคเลนส์ และตั้งเป้าหมายให้สามารถแสดงผลได้อย่างแม่นยำ เช่น บอกเส้นทางในการเดินทาง แสดงข้อความ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ สถานที่ บุคคล และวัตถุต่างๆ แบบทันทีทันใด (real-time) แต่เพื่อให้การทำงานครั้งนี้มีส่วนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมก่อน Mojo จึงร่วมมือกับ The Vista Center for the Blind and Visually Impaired ในการพัฒนาคอนแทคเลนส์ที่ช่วยปรับแสงสว่างและสีสันของภาพโดยใช้วิธีการซ้อนทับภาพบนจอลงบนสิ่งแวดล้อมจริง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.