อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ต้นไม้กอดกันเองก็ได้

มนุษย์จะละทิ้งธรรมชาติ หรือจะผสานกับธรรมชาติจนเป็นหนึ่งเดียวศิลปินชาวฝรั่งเศส Christophe Guinet (มีชื่อเล่นในกลุ่มคนรู้จักว่า Monsieur Plant หรือ Mr.Plant - https://monsieurplant.com/) ติดตั้งงานศิลปะในพื้นที่สวนของเมืองเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้คนให้เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้มากขึ้น


Guinet มองว่าในปัจจุบันมนุษย์เราเริ่มทำตัวออกห่างจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ และสิ่งที่น่าเศร้าคือมนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติจนในหลายครั้งเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างถาวรเพียงเพื่อให้เกิดผลบวกกับมนุษย์เพียงระยะเวลาสั้นๆ


การออกแบบเรียบง่ายเหมือนบทกวี

การทำลายธรรมชาติของมนุษย์มักส่งผลเสียต่อเนื่องในวงกว้าง สัตว์และพืชหลายชนิดต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปโดยไม่รู้อิโหน่อิเหน่กับสิ่งที่มนุษย์ทำ การออกแบบงานศิลปะในครั้งนี้ของ Guinet จึงทำขึ้นเพื่อย้ำเตือนการปลูกฝังทัศนคติที่นอบน้อมต่อธรรมชาติให้แก่คนที่พบเห็น


ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า 'Tree Hug' ทำจากมอสที่มีชีวิตซึ่งเรียงตัวกันอยู่บนโครงสร้างที่ถอดแบบมาจากมือและแขนของคนจริงๆ เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความรัก และยังมีนัยยะที่สื่อถึงการหลอมรวมตัวตนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจนกลายเป็นสิ่งเดียวกัน โดยผลงานนี้ได้ติดตั้งไว้แล้วในพื้นที่ 2 แห่ง คือในเมือง Annecy และเมือง Teppes ในยุโรป


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.